Entries by Silver

Töötajate värbamine põhikohaga tööle või rentimine vastavalt vajadusele?

Eesti tööjõuturul on viimastel aastatel toimunud muudatused, mis on oluliselt muutnud tööandjate ja töövõtjate vahelisi suhteid.  Järjest väheneb nende töötajate osakaal, kes soovivad töötada viis päeva nädalas ajavahemikul 8 – 17. Tööjõuturgu iseloomustavaks märksõnaks on saanud paindlikkus. Töötajad otsivad järjest enam paindlikke töösuhteid ning teisalt lisandub ka järjest neid ettevõtteid, kes ei soovi pidevalt palgal […]

Uue töötaja sisseelamine on lihtsam kui arvata võib

Ettevõtted näevad palju vaeva ja kulutavad nii aega kui ka raha leidmaks endale uusi töötajaid. Paraku võivad need pingutused kanda vähe vilja, kui uus töötaja ei suuda sulanduda kollektiivi või ei saa hakkama oma ülesannetega. Kuidas taolist olukorda vältida? Ettevõttesse uue töötaja leidmine on alati väljakutse. Lisaks sobiva inimese leidmisele, tuleb panustada ka uue töötaja […]