Tubli ettevõtte kasvatamiseks on tarvis investeeringuid seadmetesse ja kliente, kes oleksid nõus toote või teenuse eest raha välja käima.
Samavõrd olulised on ka töötajad, kes toredad mõtted liini taga tooteks muudavad või siis kauba näiteks logistikakeskuses õiges suunas teele panevad.

Varasematel aastatel oli Eesti ettevõtjate hinnangul kitsaskohaks see, et meil ei olnud võtta häid müügimehi. Paraku polnud aastakümneid võimalik seda oskust harjutada. Nüüd on see takistus kadumas ja Eesti inimesed müüvad oma toodangut julgelt nii kodus kui välismaal. Pealegi, Eesti hea maine näiteks tarkvara või puitmajade vallas on juba ise suurepärane müügiargument.

 

Täna on suuremaks takistuseks saanud hoopis see, et meil napib töökäsi

Sobivate töötajate leidmine on pööraselt keeruline ja täitmata ametikohtade arv töötukassa pakkumiste seas on ülesmäge rühkinud mitu head aastat. Võibolla, et Eestis ei olegi vajalike oskustega inimesi või on kõik head tublid ja töökad inimesed juba leidnud endale sobiva ameti.

Nii võib eduka ettevõtte kasvatamine takerduda isegi siis, kui olemas on hea idee, raha selle teostamiseks ning kliendid, kes tahaksid kaupa osta. Paraku on ka kõige kõrgtehnoloogilisema töö jaoks tarvis inimesi, kes vajalikud ülesanded täidavad.

Kui pole kedagi, kes liini taga töötaks või keevitaks siis võibki ettevõtte kasv jääda pelgalt unistuseks. Nii võivad klientide tellimused jääda täitmata ning investeeringud seega luhta minna.

 

Siin tuleb appi aga Hansavest

Oleme ettevõte, mille professionaalsed töötajad ja värbamisprotsessid aitavad mõne nädalaga leida sobiva töölise Lätist või Ukrainast.
Eestis elab veidi üle miljoni inimese, Ukrainas aga enam kui 40 miljonit. Võimalus, et just seal leidub tööline, kellel on oskused, mida sinu ettevõte vajab, on päris suur.

Nii ei pea töökäte puuduse tõttu liine sulgema või tellimusi edasi lükkama ja ettevõte võib julgesti uusi turge vallutada ja põnevaid ideid teha võtta. Kui peaks aga juhtuma, et korraga on tarvis palgata mitukümmend inimest, siis polegi täna enam eriti muud võimalust, kui otsida abi renditööjõust.

Kui endale aga renditööjõu vallas partnerit valida, siis tasub kindlasti leida selline ettevõte, kes täidab ausalt kõik dokumendid ning maksab ära kõik maksud. Ükski ettevõte ei saa olla edukas, kui pidevalt ollakse pahuksis seaduste, määruste ja ametiasutustega.

Kui renditööjõud leida Hansavesti kaudu, siis ei pea muretsema, et ühel hetkel tuleb kohale maksuamet või tööinspektsioon ning toob kaela paksu pahandust. Veel hullem, kui skandaal jõuab meediasse ning ettevõte maine on rikutud. Meie renditöötajad on palgal ametlikult ning seaduste kohaselt.

 

Hoolitseme töötajate eest

Hansavest hoolitseb ka selle eest, et töötajatele jääks Eestist hea kogemus. Parim töötaja on see, kes tunneb et temast hoolitakse ning tema muredele leitakse lahendused. Tööandjal võib olla keeruline iga töötajani jõuda ja igaühe käekäigu järgi küsida. Hansavest pakub töötajatele ka abi ja nõu siinse eluga kohanemisel, kui neil peaks tuge tarvis olema.

Nii tagame, et palgatud töötajad on asjalikud ja rõõmsad ning teevad oma tööd innukalt. Hansavest on hea võimalus seljatada üks kõige suurem murekoht, mis Eesti ettevõtetel täna on.

Meie abiga on ettevõtetel võimalik kasvada just nii palju kui nende toodete või teenuste järele nõudlust on. Renditööjõud on lahendus Eesti ettevõtjate kõige suuremale probleemile. Hansavest aitab seda lahendada kooskõlas seadustega ja nii, et ka töötaja on rõõmus siit saadud palga ja kogemuse üle.

Eesti tööjõuturul on viimastel aastatel toimunud muudatused, mis on oluliselt muutnud tööandjate ja töövõtjate vahelisi suhteid. Nii peavad tööandjad vastupidiselt senisele müüma ennast töötajatele ning teisalt väheneb järjest nende töötajate osakaal, kes soovivad töötada viis päeva nädalas ajavahemikul 8 – 17. Tööjõuturgu iseloomustavaks märksõnaks on saanud paindlikkus.

Eesti Panga andmetel saavutas 2018. aastal tööga hõivatud inimeste arv Eestis viimase 15 aasta rekordi, samal ajal vähenes töötatud tundide arv 2003. aastaga võrreldes 1,3 protsenti. Teisisõnu lisandus selle ajaga hõivesse 48 400 inimest, kuid keskmiselt kahanes ühe hõivatu panus 168 töötunni võrra aastas.

Need arvud näitavad ilmekalt, et töötajad otsivad järjest enam paindlikke töösuhteid ning teisalt lisandub ka järjest neid ettevõtteid, kes ei soovi pidevalt palgal hoida suurt arvu põhitöötajaid, kuid kellel on vaja aeg-ajalt kvalifitseeritud lisatööjõudu suuremate tellimuste täitmisel.

Ettevõtte puhul on ajutise kvalifitseeritud tööjõu leidmine väljakutse, sest olukorras, kus Eesti tööjõuturg on töötaja poole kaldu, on raske leida vaba tööjõudu. Teisalt kaasneb tööjõu otsimisega ettevõttele risk, et värvatud tööjõud pole tasemel.

 

Lahendus: renditöötajate kaasamine

Renditööjõu kasutamine aitab aga selle probleemi lahendada. Hansavest vahendab renditööjõudu Eesti metalli-, logistika- ja tootmisettevõtetele peamiselt Ukrainast ja Lätist. Ettevõtte on tegutsenud selles vallas juba 15 aastat ning aasta-aastalt on kliendibaas kasvanud. Selle põhjus on lihtne – renditööjõu kasutamine on ettevõttele mugav ja paindlik võimalus kasutada optimaalselt oma ressursse.

Teisisõnu saab ettevõtte keskenduda vaid oma põhitegevusele. Kuna tegemist on paindliku koostöövormiga, saavad ettevõtted lisaks pikaajalistele töösuhetele rentida töötajaid ka lühiajaliselt.

„Viimastel aastatel on tööjõuturg teinud läbi väga suure muutuse, kus järjest väheneb tähtajatult palgatud inimeste arv ja teisalt suureneb tööränne nii linnade kui ka riikide vahel. Seega kasvab lähiaastatel nõudlus paindliku kui samas kvalifitseeritud tööjõu järele veelgi,“ ütles tööjõurendiga tegeleva Hansavest Rental tegevjuht Janek Sirg.

 

Alusta vajaduse kaardistamisest

Tööjõurendi protsess algab kliendi vajaduse kaardistamisega. Klient kirjeldab täpselt, milliste oskustega (sertifikaadid, keeleoskus jne) töötajaid ta soovib ning edastab oma soovi Hansavestile.

Hansavest värbab selle alusel vajaminevad töötajad, ajab korda nende paberid, transpordib nad Eestisse, viib vastavalt vajadusele läbi värvatute oskuste testimise ja sisseelamiskoolituse.

Vajaduse korral otsib Hansavest töötajatele ka majutuse ja korraldab elukohta registreerimise. Välismaalaste koduks on 3–4-toalised puhtad ja soojad korterid, kus on internet ja teler, kuna Hansavesti hinnangul tagavad korralikud olmetingimused kõrge tööviljakuse.

Ettevõttel on võimalik tööjõudu rentida alates mõnest inimesest kuni suurema töötiimini. Tuleb vaid kaardistada ootused tööjõule ametikohtade lõikes ning muu jääb juba värbaja hooleks, et leida ettevõttesse tööle nii vanuse, soo kui ka oskuste poolest sobivad inimesed.

 

Töötajate värbamine kui turundus

Tänapäeval on värbamisest saanud juba turunduse üks haru, kus firmadel tuleb oma toodetele ja teenustele lisaks turundada ka ennast potentsiaalsetele töötajale. Meeldib see ettevõtjatele või mitte, aga firma kõige suurem vara on see, kes lahkub pärast kella viit kontorist või tööpingi tagant.

Seetõttu ongi töötajate, ja eriti õigete töötajate leidmine muutunud väga oluliseks ning tasub kaaluda pöördumist Hansavesti poole, kellel on tööjõu vahendamisega juba 15 aasta pikkune kogemus.

Renditööjõu kasutamine Hansavesti vahendusel on mugav ja kiire, kuna aitame teil vajalikud töötajad leida juba paari nädala jooksul pärast pöördumist.