Eesti tööjõuturul on viimastel aastatel toimunud muudatused, mis on oluliselt muutnud tööandjate ja töövõtjate vahelisi suhteid.  Järjest väheneb nende töötajate osakaal, kes soovivad töötada viis päeva nädalas ajavahemikul 8 – 17. Tööjõuturgu iseloomustavaks märksõnaks on saanud paindlikkus.

Töötajad otsivad järjest enam paindlikke töösuhteid ning teisalt lisandub ka järjest neid ettevõtteid, kes ei soovi pidevalt palgal hoida suurt arvu põhitöötajaid, kuid kellel on vaja aeg-ajalt kvalifitseeritud lisatööjõudu suuremate tellimuste täitmisel. Teisalt kaasneb tööjõu otsimisega ettevõttele risk, et värvatud tööjõud pole tasemel.

 

Lahendus: renditöötajate kaasamine

Renditööjõu kasutamine aitab aga selle probleemi lahendada. Hansavest vahendab renditööjõudu Eesti metalli-, logistika- ja tootmisettevõtetele peamiselt lisaks Eestile ka Ukrainast ja Lätist. Ettevõtte on tegutsenud selles vallas juba 15 aastat ning aasta-aastalt on kliendibaas kasvanud. Selle põhjus on lihtne – renditööjõu kasutamine on ettevõttele mugav ja paindlik võimalus kasutada optimaalselt oma ressursse.

Teisisõnu saab ettevõtte keskenduda vaid oma põhitegevusele. Kuna tegemist on paindliku koostöövormiga, saavad ettevõtted lisaks pikaajalistele töösuhetele rentida töötajaid ka lühiajaliselt.

„Viimastel aastatel on tööjõuturg teinud läbi väga suure muutuse, kus järjest väheneb tähtajatult palgatud inimeste arv ja teisalt suureneb tööränne nii linnade kui ka riikide vahel. Seega kasvab lähiaastatel nõudlus paindliku kui samas kvalifitseeritud tööjõu järele veelgi,“ ütles tööjõurendiga tegeleva Hansavest Rental tegevjuht Janek Sirg.

 

Alusta vajaduse kaardistamisest

Tööjõurendi protsess algab kliendi vajaduse kaardistamisega. Klient kirjeldab täpselt, milliste oskustega (sertifikaadid, keeleoskus jne) töötajaid ta soovib ning edastab oma soovi Hansavestile.

Hansavest värbab selle alusel vajaminevad töötajad, ajab korda nende paberid, transpordib nad Eestisse, viib vastavalt vajadusele läbi värvatute oskuste testimise ja sisseelamiskoolituse.

Vajaduse korral otsib Hansavest töötajatele ka majutuse ja korraldab elukohta registreerimise. Välismaalaste koduks on 3–4-toalised puhtad ja soojad korterid, kus on internet ja teler, kuna Hansavesti hinnangul tagavad korralikud olmetingimused kõrge tööviljakuse.

Ettevõttel on võimalik tööjõudu rentida alates mõnest inimesest kuni suurema töötiimini. Tuleb vaid kaardistada ootused tööjõule ametikohtade lõikes ning muu jääb juba värbaja hooleks, et leida ettevõttesse tööle nii vanuse, soo kui ka oskuste poolest sobivad inimesed.

 

Töötajate värbamine kui turundus

Tänapäeval on värbamisest saanud juba turunduse üks haru, kus firmadel tuleb oma toodetele ja teenustele lisaks turundada ka ennast potentsiaalsetele töötajale. Meeldib see ettevõtjatele või mitte, aga firma kõige suurem vara on see, kes lahkub pärast kella viit kontorist või tööpingi tagant.

Seetõttu ongi töötajate, ja eriti õigete töötajate leidmine muutunud väga oluliseks ning tasub kaaluda pöördumist Hansavesti poole, kellel on tööjõu vahendamisega juba 15 aasta pikkune kogemus.

Renditööjõu kasutamine Hansavesti vahendusel on mugav ja kiire, kuna aitame teil vajalikud töötajad leida juba paari nädala jooksul pärast pöördumist.

Ettevõtted näevad palju vaeva ja kulutavad nii aega kui ka raha leidmaks endale uusi töötajaid. Paraku võivad need pingutused kanda vähe vilja, kui uus töötaja ei suuda sulanduda kollektiivi või ei saa hakkama oma ülesannetega. Kuidas taolist olukorda vältida?

Ettevõttesse uue töötaja leidmine on alati väljakutse. Lisaks sobiva inimese leidmisele, tuleb panustada ka uue töötaja väljaõppesse ja kohanemise protsessidesse. Uue inimese sujuv kohanemine on väga oluliseks eelduseks ettevõtte soovitud efektiivsusnäitajate saavutamisel.

Kahjuks on paljudes firmades levinud suhtumine, et „uppuja päästmine on uppuja enda asi“, kus uus töötaja jäetakse oma küsimustega üksi. Tihti ei ole inimestel uue töötaja jaoks aega, mistõttu võib ta tunda, et pole uude töökohta oodatud.

Elu koosneb pisiasjadest ning kui uus töötaja ei leia vastuseid küsimustele, mis võivad kolleegide silmis tunduda pisiasjadena, siis kindlasti pikeneb periood, mil ta suudab tööle hakata täisproduktiivsusega. Või mis veelgi hullem – ta lahkub peagi töökohalt.

Tegemist pole pelgalt sõnakõlksuga, kuna suur osa töölepingutest lõpetakse Eestis just töötaja katseajal, mis tähendab, et ettevõte kaotab juba otseselt aega ja raha.* Tuleb ju värbamisprotsessi alustada uuesti, töö jääb tegemata ning ühel hetkel avaldub see kõik ettevõtte majandusnäitajates.

Hansavestiga koostöös on võimalik lahendada nii ajutised tööjõu probleemid suurenenud mahtude või tähtajalise töö korral, kui ka leida endale püsiv partner personali küsimustes. Meie töötajate oskused on täpselt kaardistatud ja vajadusel tagame kiire täiend- või ümberõppe meie koolituskeskuses. Hansavesti töötajatel on olemas personaalsed projektijuhid ehk mentorid, kes pakuvad igakülgset tuge ja on valmis vastama kõikidele nende küsimustele.

Appi tuleb uue töötaja mentor

Uue töötaja sisseelamisprogramm peab algama juba enne seda, kui töötaja oma tööpostile asub. Valmis tuleb sättida töökoht, telefon, meiliaadress jne. Mis peamine – töökollektiivis tuleb eelnevalt kokku leppida, kellest saab uue töötaja mentor, kelle poole ta saaks igal ajahetkel pöörduda.

Eriti oluline on mentori olemasolu töötajatele, kes tulevad tööle välisriikidest. Nende jaoks on välismaale tööle asumine väga suur muutus elus. Jäetakse ju kodumaale maha pered, uus elukorraldus tekitab stressi kõigile lähedastele, mistõttu on selge, et taolised töötajad on eriti haavatavas olukorras.

Kui lisada siia veel ka uuele töökohale asumisega kaasnev pinge ning võimalikud keelebarjäärist tekkivad möödarääkimised, siis on ilmselge, et uuel töötajal on üksi väga raske hakkama saada. Üldjuhul saab uustulnuk alguses korraga väga palju infot, kuid samas ei pruugi ta kõike korraga omandades osata eristada kohe ka olulist ebaolulisest.

Siinkohal on suur roll töötajale määratud mentoril, kes on tema jaoks kogu aeg olemas, kes vastab tema küsimustele, aitab sulanduda töökollektiivi, selgitab argielu nüansse, näiteks kuidas osta ühistranspordi piletit jne.

Mentori ülesanne on selgitada töötajale ka ettevõtte kultuuri ja seda eriti välismaalt tulnud töötajatele, kuna talle seni tuntud ärikultuur võib oluliselt erineda Euroopa omast.

Paraku võib ettevõttes uustulnukale mentori leidmine olla raske, kuna kõik töötajad on hõivatud oma põhiülesannetega.

Ühe lahendusena võib kaaluda renditööjõu kasutamist, kuna see välistab ettevõtte jaoks kõik eelmainitud murekohad.

Hansavesti kaudu tööle tulnutel on Hansavesti poolne tugiisik juba olemas

Hansavest pakub ettevõtetele renditöötajaid nii Eestist kui ka Lätist ja Ukrainast, kelle oskused on täpselt kaardistatud ja kes on läbinud ka sisseelamisprogrammi. Mis kõige olulisem: Hansavesti töötajatel on kõigil oma personaalsed projektijuhid ehk mentorid, kes on töötajate jaoks kogu aeg olemas ja valmis vastama kõikidele nende küsimustele.

Projektijuhi ja välismaalt Eestisse tulnud töötaja koostöö algab hetkest, kui inimene astub Eestis bussi pealt maha.

Tema projektijuht on tal juba bussijaamas vastas, kust minnakse Hansavesti kontorisse, tutvustatakse firmat ja hiljem ka ettevõtet ning töötaja tulevast elukohta.

Projektijuht on töötaja jaoks olemas kogu aeg ning tema poole saab pöörduda iga murega. „Meie töötajate sõnul nad tunnevad, et nad on Hansavestis hoitud ja ka meie kliendid on rahul, sest nad ei pea tegelema töötajate muredega, töötajad saavad keskenduda aga paremini oma tööle,“ ütles Hansavesti juhatuse liige Janek Sirg.

*https://www.aripaev.ee/uudised/2015/05/05/eesti-teenindus–ja-kaubandustootajate-ametiuhingu-juht-elle-putsepp-katseajal-lopetatud-tooleping-ei-uhti-eesmarkidega