Project Description

Esittely

Kouluttaja: Hansavestin koulutuskeskus (koulutuslupa nro 217470)

Ala: metallintyöstö

Opetuskieli: viro

Harjoittelun laajuus tunteina: (1 oppitunti = 45 min)

 • Teoriaosan laajuus: 20
 • Käytännön harjoittelun laajuus: 60

Kohderyhmä: henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta metallintyöstöstä sekä työstäjät, jotka haluavat parantaa osaamistaan

Vaatimukset opintojen aloittamiselle: perusaste, aikaisempaa työkokemusta ei vaadita

Koulutuksen tarkoitus: kurssin suorittaja oppii käyttämään CNC-jyrsinkonetta ja voi hyödyntää osaamistaan heti käytännössä

Osaamistavoitteet:

 • tuntee ja osaa käyttää jyrsinkoneita ja työstölaitteita
 • tuntee G- ja M-koodit ja osaa luoda yksinkertaisia ​​ohjelmia
 • tuntee leikkaustyökalut, niiden kiinnitysvälineet ja mittauksen sekä tietojen syöttämisen
 • tuntee työturvallisuusvaatimukset ja jyrsimen huollon

Opiskelumuoto: Teoriatunnit luokkahuoneessa, käytännön harjoittelu opetuslaboratoriossa.

Oppimateriaalit: Hansavestin koulutuskeskuksen kouluttajien laatimat oppimateriaalit

Kurssin suorittamisen vaatimukset. Arviointimenetelmät ja kriteerit:

 • Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun osallistuja on saavuttanut koulutusohjelmassa kuvatut osaamistavoitteet.
 • Opiskelija on suorittanut vähintään 80 % kurssista

Todistus: Hansavestin koulutuskeskuksen todistus

Kouluttajan pätevyys ja kokemus: Mart Tehu, mart@hansavest.com

Koulutuksen hinta (ilman arvonlisäveroa): 1800 €

Sisältö

Koulutusohjelman sisältö:

 • teoriaosa (20 oppituntia)
 • johdanto ja yleistä tietoa
 • työalueen valmistelu
 • suojavarusteet ja turvallisuusvaatimukset
 • terminologia
 • käytännön harjoittelu (60 oppituntia)
 • APJ (CNC)-jyrsimet ja työstölaitteet, niiden rakenne
 • jyrsinten ohjausjärjestelmät ja akselit
 • koneen asetukset ja hallinta käyttöpaneelista
 • G- ja M-koodit
 • yksinkertaisempien ohjelmien luominen
 • erilaiset mittaus- ja säätölaitteet
 • APJ (CNC) -työstökoneiden leikkaustyökalut
 • leikkaustyökalujen kiinnittäminen
 • leikkaustyökalun parametrien mittaaminen ja tietojen syöttäminen
 • aihioiden kiinnittämisen välineet
 • yksityiskohdat, koordinaattijärjestelmät, nollapisteet

Koulutusohjelma hyväksytty: 01.06.2020

Koulutusohjelman laatineen henkilön nimi ja sähköposti: Mart Tehu, mart@hansavest.com