Project Description

Esittely

Kouluttaja: Hansavestin koulutuskeskus (koulutuslupa nro 217470)

Ala: metallintyöstö

Opetuskieli: viro

Harjoittelun laajuus tunteina: (1 oppitunti = 45 min)

 • Teoriaosan laajuus: 40
 • Käytännön harjoittelun laajuus: 160

Kohderyhmä: hitsauksesta kiinnostuneet, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta erilaisista hitsauslaitteista ja hitsaajat, jotka haluavat parantaa osaamistaan

Vaatimukset opintojen aloittamiselle: perusaste, aikaisempaa työkokemusta ei vaadita

Koulutuksen tarkoitus: kouluttaa kilpailukykyisiä ammattilaisia eurooppalaisen standardin EN 9606-1 (ISO 4063: 111, 135, 141) mukaisesti. Kurssin suorittanut omaksuu tietoja, taitoja ja asenteen työskentelyyn metallintyöstöön erikoistuneissa yrityksissä ja saa edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.

Osaamistavoitteet:

 • tuntee työturvallisuutta ja laitteiden huoltoa koskevat vaatimukset
 • käyttää hitsauksessa turvallisia työmenetelmiä ja suojavarusteita, osaa valmistella työalueen
 • tuntee hitsausliitosten merkinnät
 • tuntee hitsauslaitteet ja niiden toimintaperiaatteet
 • pystyy valitsemaan oikean hitsausmenetelmän
 • osaa hitsata MMA-, MIG / MAG- ja TIG-hitsauslaitteilla
 • osaa lukea WPS-hitsausohjeita
 • hitsivirheet ja niiden syyt
 • pystyy viimeistelemään hitsausliitoksen
 • tuntee erilaisia ​​hitsausmateriaaleja
 • osaa suorittaa päivittäisen huollon
 • pystyy korjaamaan hitsivirheet

Opiskelumuoto: Teoriatunnit luokkahuoneessa, käytännön harjoittelu opetuslaboratoriossa.

Oppimateriaalit: Hansavestin koulutuskeskuksen kouluttajien laatimat oppimateriaalit

Kurssin suorittamisen vaatimukset. Arviointimenetelmät ja kriteerit:

 • Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun osallistuja on saavuttanut koulutusohjelmassa kuvatut osaamistavoitteet ja läpäissyt määrätyt kokeet vähintään tyydyttävästi (3).
 • Opiskelija on suorittanut vähintään 80 % kurssista ja tehnyt harjoitustyön

Todistus: Hansavestin koulutuskeskuksen todistus

Kouluttajan pätevyys ja kokemus: Egon Marder, egon@hansavest.com

Koulutuksen hinta (ilman arvonlisäveroa): 2496 €

Sisältö

Koulutusohjelman sisältö:

 • teoriaosa (40 oppituntia)
 • johdanto ja yleistä tietoa
 • työalueen valmistelu
 • suojavarusteet ja turvallisuusvaatimukset hitsauslaitteilla
 • terminologia
 • käytännön harjoittelu (160 oppituntia)
 • kaasukaarihitsaus (MIG/MAG-hitsaus)
 • kaasuseokset
 • hitsauslaitteet ja -polttimet
 • eri hitsausliitokset ja niiden valinta materiaalin perusteella
 • hisauslangan kelan vaihto ja hitsaus
 • hitsaus MMA-laitteella
 • hitsaus MIG/MAG-laitteella
 • hitsaus TIG-koneella
 • WPS-hitsausohjeet

Koulutusohjelma hyväksytty: 01.06.2020

Nimi, puhelinnumero, sähköposti: Egon Marder, egon@hansavest.com