Project Description

Esittely

Kouluttaja: Hansavestin koulutuskeskus (koulutuslupa nro 217470)

Ala: robotiikka, automaatio

Opetuskieli: viro

Koulutuksen laajuus tunteina: 80 (1 oppitunti = 45 min)

 • Teoriaosa: 20
 • Käytännön harjoittelu: 60

Kohderyhmä: henkilöt, jotka haluavat oppia hallitsemaan eri tuotantoaloille käytettäviä teollisuusrobotteja

Vaatimukset opintojen aloittamiselle: perusaste, aikaisempaa työkokemusta ei vaadita

Koulutuksen tarkoitus: kouluttaa robottioperaattoreita, antaa opiskelijalle perustiedot robottityöstä eri tuotantoaloilla

Osaamistavoitteet:

 • ohjelmatiedostojen käsittely
 • tuntee robotin toimintaan liittyvät vaarat
 • tuntee robottilaitteiden koordinaattijärjestelmät
 • osaa käyttää robotin ohjausyksikköä
 • tuntee robotin eri toimintatilat
 • osaa ajaa, arkistoida ja palauttaa robottien ohjausohjelmia
 • osaa luoda yksinkertaisimpia ohjelmia.

Opiskelumuoto: teoriatunnit luokkahuoneessa, harjoittelu FANUC Robot ER-4iA -laitteella opetuslaboratoriossa.

Oppimateriaalit: Hansavestin koulutuskeskuksen kouluttajien laatimat oppimateriaalit

Kurssin suorittamisen vaatimukset. Arviointimenetelmät ja kriteerit.

 • Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun osallistuja on saavuttanut koulutusohjelmassa kuvatut osaamistavoitteet.
 • Osaa käyttää ohjauspaneelia
 • Osaa koodata yksinkertaisimpia ohjelmia.
 • Opiskelija on suorittanut vähintään 80 % kurssista

Todistus: Hansavestin koulutuskeskuksen todistus

Kouluttajan pätevyys ja kokemus: Egon Marder, egon@hansavest.com; +372 58021100

Koulutuksen hinta (ilman arvonlisäveroa): 2400 €

Sisältö

Koulutusohjelman sisältö:

 • teoriaosa (20 oppituntia)
 • johdanto ja yleistä tietoa
 • Fanuc-robottiyksikön rakenne
 • työalueen valmistelu
 • suojavarusteet ja turvallisuusvaatimukset robottilaitteella
 • terminologia
 • käytännön harjoittelu (60 oppituntia)
 • robottilaitteen ohjausyksikön käyttö
 • koordinaattijärjestelmän tunteminen
 • robottilaitteen ohjelmien kutsuminen
 • ohjaimen toimintaperiaatteet
 • yksinkertaisten ohjelmien luominen

Koulutusohjelma hyväksytty: 01.06.2020

Nimi, puhelinnumero, sähköposti: Egon Marder, +372 58021100, egon@hansavest.com