Project Description

Esittely

Kouluttaja: Hansavestin koulutuskeskus (koulutuslupa nro 217470)

Ala: metallintyöstö

Opetuskieli: viro

Harjoittelun laajuus tunteina: (1 oppitunti = 45 min)

 • Teoriaosan laajuus: 20
 • Käytännön harjoittelun laajuus: 60

Kohderyhmä: vähintään 18-vuotiaat metallintyöstöstä kiinnostuneet, joilla on aikaisempaa hitsauskokemusta; hitsaajat, jotka haluavat parantaa tietämystään ja käytännön taitojaan; aikuiset, jotka haluavat oppia käyttämään TIG-hitsauskonetta kilpailukyvyn parantamiseksi työmarkkinoilla.

Vaatimukset opintojen aloittamiselle: perusopetus, aiempi kokemus hitsaajana vaaditaan

Koulutuksen tarkoitus: Kurssin suoritettanut osaa käyttää TIG-hitsauskonetta ja voi hyödyntää osaamistaan välittömästi käytännössä

Osaamistavoitteet:

 • osaa valita oikeat työ- ja suojavarusteet
 • osaa hitsata erilaisia ​​materiaaleja (terästä, ruostumatonta terästä, alumiinia) TIG-hitsauksella, tuntee hitsausliitokset ja hitsausmerkinnät
 • tuntee eri hitsausasennot
 • osaa lukea ja soveltaa WPS-hitsausohjeita
 • osaa korjata ja viimeistellä hitsejä
 • osaa säätää TIG-hitsauskoneen materiaalin edellyttämällä tavalla
 • pystyy kokoamaan kappaleen piirustuksen mukaisesti
 • hitsivirheet ja niiden syyt
 • hallitsee hitsien viimeistelyn

Opiskelumuoto: teoriatunnit luokkahuoneessa, käytännön harjoittelu opetuslaboratoriossa.

Oppimateriaalit: Hansavestin koulutuskeskuksen kouluttajien laatimat oppimateriaalit

Kurssin suorittamisen vaatimukset. Arviointimenetelmät ja kriteerit:

 • opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun osallistuja on saavuttanut koulutusohjelmassa kuvatut osaamistavoitteet ja läpäissyt määrätyt kokeet vähintään tyydyttävästi (3).
 • opiskelija on suorittanut vähintään 80 % kurssista ja suorittanut harjoitustyön.

Todistus: Hansavestin koulutuskeskuksen todistus

Kouluttajan pätevyys ja kokemus: Egon Marder, egon@hansavest.com

Koulutuksen hinta (ilman arvonlisäveroa): 1800 €

Sisältö

Koulutusohjelman sisältö:

 • teoriaosa (20 oppituntia)
 • johdanto ja yleistä tietoa
 • työalueen valmistelu
 • suojavarusteet ja turvallisuusvaatimukset työstökoneella
 • terminologia
 • käytännön harjoittelu (60 oppituntia)
 • johdatus TIG-hitsaukseen
 • hitsausliitokset, hitsausmerkinnät
 • tutustuminen työpiirustuksiin, työohjeisiin ja tekniseen karttaan
 • työvälineiden valinta
 • TIG-hitsaus ja hitsien viimeistely
 • hitsattujen osien välitarkastus ja viimeistely
 • työvälineiden ja hitsausparametrien valinta

Koulutusohjelma hyväksytty: 01.06.2020

Nimi, puhelinnumero, sähköposti: Egon Marder, egon@hansavest.com