Robotiikka

Nykyään robotit muodostavat suuren osan jokapäiväisestä elämästämme. Niitä löytyy kotien pesu- tai monitoimikoneista teollisuuden ja tuotannon erikoislaitteisiin. Erilaisia teollisuusrobotteja käytetään käytännöllisesti katsoen kaikilla teollisuudenaloilla, joissa prosessiautomaatio on avainasemassa, muun muassa elektroniikka-, puu-, elintarvike- sekä kone- ja metalliteollisuudessa. Mutta pelkkä robotti ei riitä – tarvitaan myös henkilöitä, jotka ohjelmoivat ja operoivat koneita.

Teollisuusrobotin operaattorikurssi sopii kaikenikäisille tekniikasta kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta koneiden kanssa työskentelystä ei vaadita eikä harjoittelijan fyysiselle kunnolle aseteta erityisiä vaatimuksia. Isännöimme mielellämme robotiikasta kiinnostuneita koululaisryhmiä, jotka haluavat kokeilla robotin ohjaamista omin käsin!

Fanuc-harjoittelurobotti
Fanuc-harjoittelurobotti

Hansavestin koulutuskeskuksessa voi hankkia tietoa ja taitoja teollisuusrobottien käytöstä Fanuc-harjoitusrobotin avulla. Kurssille osallistujille opetetaan nykypäivän teollisuudessa välttämättömien laitteiden käyttöä perin pohjin. Koulutuksessa kiinnitämme suurta huomiota paitsi teoriaan myös harjoitteluun. Vain siten koulutettava voi perehtyä teollisuusroboteilla operointiin, oppien samalla terminologiaa ja laitteiden käytön turvallisuusvaatimuksia.

Koulutus

Hansavest
Peruskoulutus: Teollisuusrobottioperaattori

Opetuskieli: viro
Vaatimukset: perusaste

Hae koulutukseen
Hansavest
Jatkokurssi: teollisuusrobotin ohjelmointi

Opetuskieli: viro
Vaatimukset: perusaste

Hae koulutukseen
Egon
Hitsauksen ja robottilaitteen kouluttaja
Egon Marder

Egon on työskennellyt eri hitsauslaitteilla ja eri hitsausprosesseilla, suorittanut useita alan koulutuksia ja hankkinut hitsauskoordinaattorin pätevyyden. Koska Egon on aloittanut itse hitsaajana, hän tietää mihin koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota ja miten koulutettava pystyy soveltamaan oppimaansa käytännössä. 

Laajan käytännön kokemuksen lisäksi Egon on suorittanut useita kursseja ja koulutuksia:
• Hitsauskoordinaattori
• Integroidun laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmän sisäisen tarkastuksen koulutus
• 4-tason hitsaaja