Mistä maista työvoimaksi vuokratut ihmiset saapuvat?

Hansavest välittää metalli, teollisuus- ja ammattityön sekä varasto- ja logistiikka työvoimaa useimmiten Latviasta, Ukrainasta ja Virosta.

Milloin työntekijä aloittaa työnsä?

Hansavest  on kerännyt tietoa monista erilaisista työntekijöistä vuosien varrella. Yleisimmin kuluu aikaa työntekijän töihin tulemiseen parista viikosta kuukauteen.

Mitkä ovat ulkomailta tulevien työntekijöiden taidot?

Hansavest takaa, että vuokrattavan työvoiman koulutus ja työkokemus vastaavat erityisesti alan ja paikan tarpeita. Hansavestin työntekijät testaavat kaikkia ehdokkaita testeillä, haastatteluilla ja käytännön työsuorituksilla.  Välitettävän työvoiman taitotason ja valmiuden työskennellä ulkomailla varmistetaan. Työntekijöiden valintapäätöksen tekee Hansavestin työntekijä erityisesti yrityksesi tarpeita ja työntekijän taitoja silmällä pitäen.

Mitkä ovat yritykseni riskit, jos työntekijä ei vastaa odotuksia?

Hansavestin työntekijät selvittävät perusteellisesti etukäteen yrityksesi erityiset tarpeet ja edellytykset työntekijälle sekä suorittavat perusteellisen valintaprosessin. Jos siltikin tapahtuu niin, että vuokrattu työntekijä ei ole työssään pätevä tai ei sovi yritykseen, vaihtaa Hansavest työntekijän mahdollisimman pian. Pätemättömän työntekijän tapauksia on tähän asti Hansavestin pian 15 toimintavuotensa aikana esiintynyt harvoin.

Keskeisimmät pelot palkattaessa muun maan kansalainen

 • Työntekijä ei onnistu työssään
  Kaikki Hansavestin kautta välitettävät työntekijät suorittavat ammatilliset testit ja kokeet sekä järjestetään henkilökohtainen haastattelu, jonka avulla selvitetään työntekijän pätevyys ja sopivuus. Jos siltikin sattuisi tilanne, jossa työntekijä ei onnistu työssään, se ei tuo yrityksellesi minkäänlaisia riskejä. Epäsopiva työntekijä vaihdetaan mahdollisimman pian. Pätemättömien työntekijöiden tapauksia on Hansavest pitkien toimintavuosien aikana esiintynyt harvoin.
 • Kulttuurisokki
  Uusi ulkomaalainen työntekijä tulee toisenlaisesta kulttuurista ja olettaa, että hänen kulttuurisia piirteitä kunnioitetaan ja hänet voi kohdata kulttuurisokki. Elämä on osoittanut, että jos uuteen työntekijään suhtaudutaan hyvin, on hänellä myös motivaatiota tehdä hyvää työtä ja hän sopeutuu nopeasti.
 • Kommunikointimuuri
  Hansavestin kautta välitetyt työntekijät tulevat useimmiten Latviasta tai Ukrainasta, jotka kommunikoivat venäjäksi ja/tai englanniksi. Kokemus osoittaa, että kommunikointimuuri on pikemminkin ennakoivaa pelkoa, sillä pian joka yrityksestä löytyy joku, joka puhuu mainittuja vieraita kieliä ja todellisuus muodostuu mukavaksi kieliharjoitteluksi myös oman yrityksen työntekijöille.
 • Pelko ulkomaalaisesta työvoimasta
  Sinun yrityksesi työntekijöitä voi kauhistuttaa, että yritykseen tulee töihin eri maan kansalaisia. Hansavestin työntekijöiden kokemukset osoittavat, että 95% yrityksistä on saanut positiivisia kokemuksia. Oikeastaan uusi ulkomaalainen työntekijä tulee yritykseesi apuun kiireenä aikana, jotta voisitte ohjata työvoimaa tarvelähtöisesti. Työvoimavuokraus on hyvä ratkaisu yrityksesi kasvaneille työvoimatarpeille, mikä mahdollistaa tarjota varmempia työpaikkoja myös paikallisille työntekijöille.

Millaisia työntekijöitä Hansavestistä on mahdollista löytää?

Hansavestin kautta on mahdollisuus löytää erikoistunutta ammatti- ja teollisuustyövoimaa pääasiassa tuotanto- ja logistiikkayrityksiin. Tärkeimmät alat, joihin vuokraamme työntekijöitä, on metalli-, puu-, elektroniikka- ja elintarviketeollisuudet. Pääsääntöisesti on Hansavest pätevöitynyt kolmella suunalla:

 • Työvoimavuokraus metallitöihin – kokemuksen omaavat hitsaajat, CNC-koneistajat ja muut metalliteollisuuden ammattityöntekijät ja asiantuntijat.
 • Työvoimavuokraus teollisuus- ja ammattitöihin – aiemman kokemuksen omaavat teollisuus- ja ammattityöntekijät erilaisille tuotantoaloille.
 • Työvoimavuokraus varastologistiikkaan – järjestelmällisen lähestymistavan omaavat työntekijät varastoihin ja logistiikkakeskuksiin tilausten kokoamiseen.

Mistä maista työvoimaksi vuokratut ihmiset saapuvat?

Hansavest välittää metalli, teollisuus- ja ammattityön sekä varasto- ja logistiikka työvoimaa useimmiten Latviasta, Ukrainasta ja Virosta.

Milloin työntekijä aloittaa työnsä?

Hansavest  on kerännyt tietoa monista erilaisista työntekijöistä vuosien varrella. Yleisimmin kuluu aikaa työntekijän töihin tulemiseen parista viikosta kuukauteen.

Mitkä ovat ulkomailta tulevien työntekijöiden taidot?

Hansavest takaa, että vuokrattavan työvoiman koulutus ja työkokemus vastaavat erityisesti alan ja paikan tarpeita. Hansavestin työntekijät testaavat kaikkia ehdokkaita testeillä, haastatteluilla ja käytännön työsuorituksilla.  Välitettävän työvoiman taitotason ja valmiuden työskennellä ulkomailla varmistetaan. Työntekijöiden valintapäätöksen tekee Hansavestin työntekijä erityisesti yrityksesi tarpeita ja työntekijän taitoja silmällä pitäen.

Mitkä ovat yritykseni riskit, jos työntekijä ei vastaa odotuksia?

Hansavestin työntekijät selvittävät perusteellisesti etukäteen yrityksesi erityiset tarpeet ja edellytykset työntekijälle sekä suorittavat perusteellisen valintaprosessin. Jos siltikin tapahtuu niin, että vuokrattu työntekijä ei ole työssään pätevä tai ei sovi yritykseen, vaihtaa Hansavest työntekijän mahdollisimman pian. Pätemättömän työntekijän tapauksia on tähän asti Hansavestin pian 15 toimintavuotensa aikana esiintynyt harvoin.

Keskeisimmät pelot palkattaessa muun maan kansalainen

 • Työntekijä ei onnistu työssään
 • Kaikki Hansavestin kautta välitettävät työntekijät suorittavat ammatilliset testit ja kokeet sekä järjestetään henkilökohtainen haastattelu, jonka avulla selvitetään työntekijän pätevyys ja sopivuus. Jos siltikin sattuisi tilanne, jossa työntekijä ei onnistu työssään, se ei tuo yrityksellesi minkäänlaisia riskejä. Epäsopiva työntekijä vaihdetaan mahdollisimman pian. Pätemättömien työntekijöiden tapauksia on Hansavest pitkien toimintavuosien aikana esiintynyt harvoin.
 • Kulttuurisokki
 • Uusi ulkomaalainen työntekijä tulee toisenlaisesta kulttuurista ja olettaa, että hänen kulttuurisia piirteitä kunnioitetaan ja hänet voi kohdata kulttuurisokki. Elämä on osoittanut, että jos uuteen työntekijään suhtaudutaan hyvin, on hänellä myös motivaatiota tehdä hyvää työtä ja hän sopeutuu nopeasti.
 • Kommunikointimuuri
 • Hansavestin kautta välitetyt työntekijät tulevat useimmiten Latviasta tai Ukrainasta, jotka kommunikoivat venäjäksi ja/tai englanniksi. Kokemus osoittaa, että kommunikointimuuri on pikemminkin ennakoivaa pelkoa, sillä pian joka yrityksestä löytyy joku, joka puhuu mainittuja vieraita kieliä ja todellisuus muodostuu mukavaksi kieliharjoitteluksi myös oman yrityksen työntekijöille.
 • Pelko ulkomaalaisesta työvoimasta
 • Sinun yrityksesi työntekijöitä voi kauhistuttaa, että yritykseen tulee töihin eri maan kansalaisia. Hansavestin työntekijöiden kokemukset osoittavat, että 95% yrityksistä on saanut positiivisia kokemuksia. Oikeastaan uusi ulkomaalainen työntekijä tulee yritykseesi apuun kiireenä aikana, jotta voisitte ohjata työvoimaa tarvelähtöisesti. Työvoimavuokraus on hyvä ratkaisu yrityksesi kasvaneille työvoimatarpeille, mikä mahdollistaa tarjota varmempia työpaikkoja myös paikallisille työntekijöille.

Millaisia työntekijöitä Hansavestistä on mahdollista löytää?

Hansavestin kautta on mahdollisuus löytää erikoistunutta ammatti- ja teollisuustyövoimaa pääasiassa tuotanto- ja logistiikkayrityksiin. Tärkeimmät alat, joihin vuokraamme työntekijöitä, on metalli-, puu-, elektroniikka- ja elintarviketeollisuudet. Pääsääntöisesti on Hansavest pätevöitynyt kolmella suunalla:

 • Työvoimavuokraus metallitöihin – kokemuksen omaavat hitsaajat, CNC-koneistajat ja muut metalliteollisuuden ammattityöntekijät ja asiantuntijat.
 • Työvoimavuokraus teollisuus- ja ammattitöihin – aiemman kokemuksen omaavat teollisuus- ja ammattityöntekijät erilaisille tuotantoaloille.
 • Työvoimavuokraus varastologistiikkaan – järjestelmällisen lähestymistavan omaavat työntekijät varastoihin ja logistiikkakeskuksiin tilausten kokoamiseen.

Mikä on työvoiman vuokrauksen hyöty yritykselleni?

Työvoimavuokraus mahdollistaa yritykselläsi kasvaa ja kehittyä, keskittyä uusien asiakkaiden etsimiseen ja olemaan kilpailukykyinen tullakseen kapasiteetin kasvaessa ja erikoistilauksissa joustavasti toimeen. Työvoiman vuokraus vähentää yrityksessäsi työvoiman riskejä ja mahdollistaa pitämään yrityksessä työntekijöitä tarpeen mukaan – kapasiteetin kasvaessa suurentamaan työntekijöiden määrää helposti ja nopeasti sekä hiljaisimpina kausina tarpeen mukaan vähentämään.

Työvoiman vuokrauksen hyöty:

 • Löydät kokeneet työntekijät nopeasti – työvoimavuokraus on ratkaisu löytämään kokenutta työvoimaa nopeasti tuotannon sijainnin ja tarpeiden mukaan. Työntekijä saapuu yritykseesi jo 2-4 viikon aikana.
 • Kilpailuetu paranee – työvoimavuokraus mahdollistaa yrityksellesi reagoida nopeasti ja joustavasti kapasiteetin kasvuun ja erikoistilauksiin, tarjoten vahvaa kilpailuetua.
 • Tienaat enemmän rahaa – työvoimavuokraus mahdollistaa yrityksesi kykyä tehdä enemmän, nopeammin ja paremmin sekä keskittyä enemmän uusien asiakkaiden löytämiseen, kuin työntekijöiden etsimiseen.
 • Vähennät tuotannosta johtuvia työvoimariskejä – työvoimavuokraus mahdollistaa yrityksesi kapasiteetin kasvaessa suurentamaan työntekijöiden määrää helposti ja nopeasti sekä hiljaisimpina kausina tarpeen mukaan vähentämään.
 • Pidät työvoimakustannukset optimaalisena – työvoimavuokraus mahdollistaa löytämään yritykseen kokeneet työntekijät ilman pysyviä työvoimasuhteita ja rekrytointivaivaa.
 • Yrityksesi kasvaa ja kehittyy nopeammin – työvoimavuokraus mahdollistaa työvoiman puutteessa täyttämään tyhjät työpaikat ammattilaisilla ammatti- ja teollisuustyöntekijöillä, mikä auttaa yritystäsi kasvamaan.