Pārskats

Mācībspēks: Hansavest Mācību centrs (mācību atļauja nr. 217470)

Nozare: robotika, automatizēšana

Mācību valoda: Igauņu valoda

Mācību apjoms stundās: 80 (1 akad. stunda = 45 min)

 • Teorētiskās daļas apjoms: 20
 • Praktiskās daļas apjoms: 60

Mērķgrupa: cilvēki, kas vēlas iemācīties vadīt dažādās ražošanas nozarēs izmantojamus industriālos robotus

Prasības mācību uzsākšanai: pamatizglītība, iepriekšēja pieredze nav obligāta

Mācību mērķis:

Sagatavot robota operatorus, sniegt kursantam pamatzināšanas strādāšanā ar robotu dažādās ražošanas nozarēs

Mācību rezultāti:

 • Programmfailu apstrādāšana.
 • Zina darbā ar robotu saistītos riska faktorus.
 • Pārzina robota dažādās koordinātu sistēmas.
 • Prot izmantot robota vadības pulti.
 • Pārzina robota dažādos darbības režīmus.
 • Prot palaist, arhivēt un atjaunot robota vadības programmas.
 • Prot izveidot vienkāršākas programmas;

Mācību forma: Teorijas stundas notiek mācību klasē, prakse mācību laboratorijā ar robotiekārtu FANUC Robot ER-4iA.

Mācību materiāli: Hansavest Mācību centra mācībspēku sastādīti mācību materiāli

Prasības mācību pabeigšanai. Vērtēšanas metodes un kritēriji.

 • Mācības tiek uzskatītas par pabeigtām, ja kursants ir sasniedzis mācību programmā aprakstītos mācību rezultātus.
 • Prot izmantot vadības pulti.
 • Prot izveidot vienkāršākas programmas.
 • Kursants ir piedalījies vismaz 80% no kursa.

Izsniedzamais apliecinājums: Hansavest Mācību centra apliecinājums

Mācībspēka kvalifikācija un pieredze: Egons Marders, egon@hansavest.com; +372 58021100

Mācību maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa): 2400€

Saturs

Mācību programmas tēmas:

 1. Teorētiskā daļa (20 akadēmiskās stundas)
  • Ievads un vispārīgā informācija
  • Fanuc robotierīces uzbūve
  • Darbavietas organizēšana
  • Aizsarglīdzekļi un drošības prasības darbā ar robotierīci
  • Terminoloģija
 1. Praktiskā daļa (60 akadēmiskās stundas)
  • Apmācība darbā ar robotierīces vadības pulti
  • Koordinātu sistēmas atpazīšana
  • Robotierīces programmu izsaukšana
  • Kontroliera darba pamatprincipi
  • Vienkāršāku programmu izveidošana

Mācību programma apstiprināta: 01.06.2020

Mācību programmas sastādītāja vārds, kontakttālrunis, e-pasts: Egons Marders, +372 58021100, egon@hansavest.com