Darbu Somijā palīdzēs atrast „Hansavest” Darbs Somijā vakances Helsinki Cathedral

Tu meklē darbu Somijā? Šobrīd tam ir piemērots laiks, jo Somijas darba tirgus uzrāda pozitīvas iezīmes gandrīz jebkurā sektorā un valstij steidzami vajadzīgas papildu darbarokas. Saskaņā ar jaunākajiem datiem, bezdarba līmenis Somijā ir samazinājies. Algas pieaugums gaidāms trijos no četriem Somijas reģioniem un deviņās rūpniecības nozarēs no desmit. Arī Tu vari piedalīties šajā izaugsmē, ja dosies strādāt uz Somiju.

Darba tirgū Somijā labi veicas tiem cilvēkiem, kuri seko izaicinājumiem un kuriem ir daudzpusīgas zināšanas. Atvērtā, uz vienlīdzīguma principiem balstītā Somijas sabiedrība piedāvā drošu un daudzveidīgu dzīvi visiem. Šīs labklājības pamatā ir darbs, augsta līmeņa izglītība un zinātniskie pētījumi. Viens no galvenajiem uzplaukuma vilcējspēkiem ir Somijas eksports jeb preču un pakalpojumu pārdošana uz ārzemēm.

Tu droši vien jau zini, ka Somija ir rādījusi priekšzīmi citām valstīm daudzās tehnoloģiju jomās. Turienes sabiedrība augstu vērtē cilvēka zināšanas un prasmes. Kopumā somus uzskata par mierīgu un pieklājīgu tautu. Tiesa, Somijas iedzīvotāji strauji noveco, un tas nozīmē, ka turpmāk arvien svarīgāka loma būs viesstrādniekiem. Tātad, ja Tu plāno Somijā turpināt karjeru vai uzsākt darba gaitas, Tu esi izdarījis pareizu izvēli.

Somija ir pievilcīga ar savu sakārtoto darba vidi, draudzīgu attieksmi pret darbiniekiem un uzņēmumu stabilitāti. Ikdienā sazināties ar somiem palīdz angļu valodas prasme, bet tiem, kas ir gatavi apgūt arī vietējo valodu, paveras vēl plašākas iespējas.

Somi gaida darbiniekus no citām ES valstīm

Uz Somiju patiešām ir vērts braukt strādāt. Saskaņā ar aptaujas datiem, kas publicēti 2019. gada martā, somiem ir pozitīva attieksme pret darbiniekiem, kas ieceļojuši no citām Eiropas Savienības valstīm. It sevišķi tas attiecas uz Helsinku apkārtni, cilvēkiem ar augstāko izglītību un uzņēmumu vadītājiem. Somijā Tu esi gaidīts!

Varbūt Tu brīnīsies, bet darbu Somijā latviešiem visbiežāk piedāvā… igauņi, kas atgriežas mājās. Tas tādēļ, ka pēdējo divu gadu desmitu laikā Somijā, it sevišķi Helsinku reģionā, ieceļoja daudz igauņu, lai aizpildītu brīvās darba vietas. Patlaban situācija mainās, un arvien vairāk igauņu izlemj doties no Somijas atpakaļ uz dzimteni. Viņu darba vietas paliek brīvas, tādēļ daudziem Somijas uzņēmumiem šobrīd steidzamā kārtā jāatrod jauni kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo pieredzi.

Somijā ir desmitiem tūkstošu vakanču, uz kurām tiek meklēti darbinieki, tai skaitā – arī no ārzemēm. Brīvo amatu lielais skaits nozīmē to, ka darba meklētāji var izvēlēties, pie kura darba devēja strādāt un uz kādiem noteikumiem. šobrīd darba tirgū priekšrocības ir Eiropas Savienības pilsoņiem, taču Somijā tiek apspriests jautājums par šīs kārtības maiņu, lai valstī būtu vieglāk nodarbināt strādniekus arī no tām valstīm, kas ir ārpus ES. Izmanto šo brīdi un uzsāc darbu Somijā uz Tev labvēlīgiem noteikumiem!

Ne visi darba piedāvājumi ir publiski

Plašāku informāciju par vakancēm, dokumentiem, tiesisko regulējumu un vietējām tradīcijām Tev var sniegt „Hansavest” – darbinieku nomas uzņēmums ar 15 gadu pieredzi. Mūsu  specializācija ir augstas kvalifikācijas strādnieku un ražošanas līniju personāla iznomāšana loģistikas un ražošanas uzņēmumiem.

Tu noteikti jau zini, ka darba meklēšanas procesā ir svarīgi caurskatīt sludinājumus laikrakstos un attiecīgajās tīmekļa vietnēs. Taču ne visas vakances tiek piedāvātas publiski! Lai uzzinātu par darba iespējām Somijā, sazinies ar „Hansavest” personālatlases ekspertiem. Mēs Tev palīdzēsim izvēlēties piemērotāko darba devēju ārzemēs.

„Hansavest” īsteno īpašu programmu, lai cilvēkiem, kas no Latvijas devušies strādāt uz Somiju, palīdzētu iejusties jaunajā vietā. Katram darbiniekam tiek nozīmēts mentors, kurš izskaidro kultūrvides atšķirības.

Starp citu, ja Tu esi Eiropas Savienības pilsonis, vari saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā un vienlaikus meklēt darbu Somijā. Bez uzturēšanās atļaujas to vari darīt tikai trīs mēnešus. Ja dzīvosi Somijā ilgāk nekā 90 dienas, Tev jāreģistrē uzturēšanās tiesības. Bezdarbnieka pabalsta saņemšana Latvijā nozīmē, ka pirms ierašanās Somijā Tu esi bijis bez darba vismaz četras nedēļas.

„Hansavest” darbgaldi un laboratorijas

Somijas darba devēji bieži vēlas, lai pretendents vēl pirms darba līguma noslēgšanas demonstrētu savas prasmes un piemērotību jaunajam amatam. Tev jābūt gatavam uzrādīt dokumentus, kas apliecina Tavu darba pieredzi un kvalifikāciju. „Hansavest” speciālisti Tev palīdzēs arī šajā jautājumā un sniegs vērtīgus padomus. Turklāt mums ir īpaši ierīkoti darbgaldi un laboratorijas, lai pretendenti pirms pārbaudes varētu ievingrināt roku un atsvaidzināt savas darba iemaņas. šādi sagatavots, Tu varēsi drošāk iet pretī jaunu darba attiecību sākumam!

„Hansavest” atbalsts būs noderīgs arī juridiskajos jautājumos. Eiropas Savienības tirgus pastāvīgā attīstība ir radījusi labvēlīgu situāciju, lai uzņēmumiem būtu vienkārši nosūtīt darbiniekus no vienas dalībvalsts uz citu. Starptautiskā mobilitāte ļauj strādāt ārzemēs arī tiem, kas noslēguši darba līgumu ar Latvijas darba devēju.

Šādā situācijā gan darba devējam, gan darbiniekam bieži ir grūti saprast, kuras valsts tiesību akti jāpiemēro tiem, kas strādā citā valstī. Vai uz tiem, kas strādā Somijā, attiecas arī Latvijas tiesību akti, vai tomēr nē? Vai Latvijas tiesību akti piedāvā risinājumu visos gadījumos, kas saistīti ar darbu Somijā? šādos un līdzīgos jautājumos Tevi labprāt konsultēs „Hansavest”.

Cilvēki, kurus esam iekārtojuši darbā Somijā, kā galvenos šīs valsts plusus min tīru dabu, attīstītus sabiedriskos pakalpojumus un drošu sabiedrību. Piepulcējies tiem, kas uzsākuši vai turpina karjeru Somijā, palīdz turienes uzņēmumiem attīstīties un par to saņem labu algu!