Liini- ja oskustööjõu rent

Hansavest vahendab tootmisettevõtetesse sobiliku liini- ja oskustööjõu peamiselt Lätist ja Ukrainast. Lisatööjõudu on hea kasutada mahtude suurenemisel, periooditi kiirematel aegadel või riskide vältimiseks projektipõhiselt. Rahvusvahelise tööjõu rent suurendab Sinu ettevõtte käivet ja konkurentsieelist olukorras, kus riigisiseselt töötajaid napib. Hansavesti tööjõurent on kiire ja mugav, sest leiame vajalikud töötajad Sinu ettevõttesse 2-4 nädala jooksul ja vastutame töötajate dokumentide, elukoha ja kohanemise eest.

“Selgitame Sinu ettevõtte vajadused, leiame 2-4 nädala jooksul sobilikud töötajad ning Sinu ettevõtte käive ja tootmisvõimsus suurenevad!”

Hansavesti liini- ja oskustöötajate peamised valdkonnad:

 • elektroonikatööstus;
 • toiduainetööstus;
 • puidutööstus;
 • ehitus- ja viimistlustööd;
 • moodulmajade ehitus;
 • masinatööstus, seadmete tööstus;
 • keemiatööstus. 

Kogemustega liini- ja oskustöölised

Põhjalikku töötajate valimist ja hindamist viivad läbi Hansavesti liini- ja oskustöö oskustega värbajad. Kõikidel Hansavesti vahendatavatel töötajatel on vajalikud oskused ja isikuomadused. Kõik töötajad on läbinud põhjaliku tööintervjuu ja nende oskused on testitud.

Hansavesti põhjalik värbamisprotsess kindlustab Sinu ettevõttele töötaja, kellel on:

 • valdkonnapõhine töökogemus vastavalt positsiooni nõuetele;
 • võimalik tööle asuda ca 2-4 nädala jooksul;
 • sotsiaalsed oskused;
 • motivatsioon teha tööd;
 • hea stressi- ja rutiinitaluvus;
 • võimalik töötada pika- või lühiajaliselt, vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele.

Hansavesti tööjõurent on Sinu ettevõttele paindlik, kiire ja mugav  viis liini- ja oskustöötajate leidmiseks. Tööjõurent tagab Sinu ettevõttele maksimaalse tulemuse minimaalse riski juures. Töötaja mittesobivusel vahetab Hansavest Sinu ettevõttesse renditud töötaja kiirelt välja.

“Sinu ettevõtte tootmismahud on suurenemas? Puuduvad liini- ja oskustöölised, keda ettevõtte arenguks vajad?”

Hansavest aitab sobiva tööjõu leidmisel.