Metallitööjõu rent

Hansavest vahendab tootmisettevõtetesse sobilikud metallitööde spetsialistid peamiselt Lätist ja Ukrainast. Metalli valdkonna kvalifitseeritud spetsialistid on kogemustega keevitajad, CNC pingi operaatorid ja muud oskustöölised nii lühi- kui ka pikaajalistele töödele. Rahvusvaheliste kvalifitseeritud spetsialistide tööjõu rent suurendab Sinu ettevõtte käivet ja konkurentsieelist olukorras, kus riigisiseselt töötajaid napib. Hansavesti tööjõurent on kiire ja mugav, sest leiame vajalikud töötajad Sinu ettevõttesse 2-4 nädala jooksul ja vastutame töötajate dokumentide, elukoha ja kohanemise eest.

“Selgitame Sinu ettevõtte vajadused, leiame 2-4 nädala jooksul sobilikud töötajad ning Sinu ettevõtte käive ja tootmisvõimsus suurenevad!” 

Kogemustega metallitööde spetsialistid

Põhjalikku töötajate valimist ja hindamist viivad läbi metallitööde oskustega värbajad. Kõikidel Hansavesti poolt vahendatavatel töötajatel on erialased kogemused ja oskused. Kõik töötajaid on läbinud põhjaliku tööintervjuu ja nende oskused on testitud keevituslaboris või CNC pingil.

Hansavesti põhjalik värbamisprotsess kindlustab Sinu ettevõttele töötaja, kellel on:

  • kutse- või kõrgkooli haridus vastavalt positsiooni nõuetele;
  • valdkonnapõhine töökogemus;
  • praktilised oskused, mis on testitud vastavalt positsioonile: MMA keevitusel, MIG keevitusel, MAG keevitusel, TIG keevitusel, CNC pinkidel;
  • sertifikaadid vastavalt töö positsioonile;
  • sotsiaalsed oskused;
  • motivatsioon teha tööd;
  • võimalik tööle asuda ca 2-4 nädala jooksul;
  • võimalik töötada pika- või lühiajaliselt, vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele.

Hansavesti tööjõurent on Sinu ettevõttele paindlik, kiire ja mugav viis kogemustega metallitöötajate leidmiseks. Tööjõurent tagab Sinu ettevõttele maksimaalse tulemuse minimaalse riski juures. Töötaja mittesobivusel vahetab Hansavest Sinu ettevõttesse renditud töötaja kiirelt välja.

“Sinu ettevõtte töömaht on suurenemas? Puuduvad metallitöölised, keda ettevõtte arenguks vajad?”

Hansavest aitab sobiva tööjõu leidmisel.