Pārskats

Mācībspēks: Hansavest Mācību centrs (mācību atļauja nr. 217470)

Nozare: darbs ar metālu

Mācību valoda: Igauņu valoda

Mācību apjoms stundās: 110 (1 akad. stunda = 45 min)

 • Teorētiskās daļas apjoms: 20
 • Praktiskās daļas apjoms: 90

Mērķgrupa: cilvēki bez iepriekšējas pieredzes, kas ir ieinteresēti metināšanā ar dažādām ierīcēm,
lietotāji, kas vēlas papildināt zināšanas

Prasības mācību uzsākšanai: pamatizglītība, iepriekšēja profesionāla pieredze nav obligāta

Mācību mērķis: sagatavot konkurētspējīgus speciālistus; apmācīt atbilstoši Eiropas standartam EN 9606-1 (ISO 4063: 111, 135, 141). Kursa absolvents apgūst zināšanas, prasmes un pareizo attieksmi pret darbu ar metālapstrādi saistītos uzņēmumos un tiek radīti priekšnosacījumi studiju turpināšanai un mūžizglītībai.

Mācību rezultāti:

 • Zina darba drošības un ierīču uzturēšanas prasības
 • Izmanto metināšanā drošus darbarīkus un darba aizsarglīdzekļus, prot sagatavot darbavietu
 • Pazīst metinājuma savienojumu simbolus
 • Pazīst metināšanas ierīces un to darba pamatprincipus
 • Prot izvēlēties pareizos metināšanas veidus
 • Prot metināt ar MMA, MIG/MAG un TIG metināšanas ierīcēm
 • Prot lasīt WPS
 • Pazīst metināšanas apdares kļūdas un to rašanās iemeslus
 • Prot veikt metināšanas pēcapstrādi
 • Pazīst dažādus metināšanas materiālus
 • Zina, kā veikt ikdienas apkopi
 • Prot labot metināšanas defektus

Mācību forma: Teorijas stundas notiek mācību klasē, prakse mācību laboratorijā.

Mācību materiāli: Hansavest Mācību centra mācībspēku sastādītie mācību materiāli

Prasības mācību pabeigšanai. Vērtēšanas metodes un kritēriji:

 • Mācības tiek uzskatītas par pabeigtām, ja kursants ir sasniedzis mācību programmā aprakstītos mācību rezultātus un paredzētajā testā ieguvis vismaz apmierinošu atzīmi (3).
 • Kursants ir piedalījies vismaz 80% no kursa un veicis praktisko darbu.

Izsniedzamais apliecinājums: Hansavest Mācību centra apliecinājums

Mācībspēka kvalifikācija un pieredze: Egons Marders, egon@hansavest.com

Mācību maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa): 2496€

Saturs

Mācību programmas tēmas:

 1. Teorētiskā daļa (20 akadēmiskās stundas)
  • Ievads un vispārīgā informācija
  • Darbavietas organizēšana
  • Aizsargaprīkojums un drošības prasības strādāšanā ar metināšanas ierīci
  • Terminoloģija
 1. Praktiskā daļa (90 akadēmiskās stundas)
  • Metināšana ar aizsarggāzi (metināšana ar MIG/MAG, jeb pusautomātiskā metināšana)
  • Gāzu maisījumi
  • Metināšanas ierīces un degļi
  • Dažādu metināšanas savienojumu atpazīšana un izvēlēšanās atbilstoši materiālam
  • Stieples spoles nomaiņa un metināšana
  • Metināšana ar MMA ierīci
  • Metināšana ar MIG/MAG ierīci
  • Metināšana ar TIG ierīci
  • WPS

Mācību programma apstiprināta: 01.06.2020
Mācību programmas sastādītāja vārds, kontakttālrunis, e-pasts: Egons Marders, egon@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.