Pārskats

Mācībspēks: Hansavest Mācību centrs (mācību atļauja nr. 217470)

Nozare: darbs ar metālu

Mācību valoda: Igauņu valoda

Mācību apjoms stundās: (1 akad. stunda = 45 min)

  • Teorētiskās daļas apjoms: 20
  • Praktiskās daļas apjoms: 60

Mērķgrupa: darbā ar metālu ieinteresēti cilvēki bez iepriekšējas pieredzes; lietotāji, kas vēlas papildināt zināšanas

Prasības mācību uzsākšanai: pamatizglītība, iepriekšēja pieredze nav obligāta

Mācību mērķis: kursa absolvents apgūst CNC frēzēšanas iekārtas lietošanas prasmes, ko nekavējoties iespējams pielietot praksē

Mācību rezultāti:

  • Pārzina frēzēšanas iekārtu un apstrādes punktus un prot tos izmantot
  • Atpazīst G un M kodu un sastāda vienkāršākas programmas
  • Pārzina griezējinstrumentus, to stiprinājumus un parametru mērīšanu, datu ievadīšanu
  • Pārzina darba drošības un frēzēšanas iekārtas apkopes prasības

Mācību forma: Teorijas stundas notiek mācību klasē, prakse mācību laboratorijā.

Mācību materiāli: Hansavest Mācību centra mācībspēku sastādīti mācību materiāli

Prasības mācību pabeigšanai. Vērtēšanas metodes un kritēriji:

  • Mācības tiek uzskatītas par pabeigtām, ja kursants ir sasniedzis mācību programmā aprakstītos mācību rezultātus.
  • Kursants ir piedalījies vismaz 80% no kursa

Izsniedzamais apliecinājums: Hansavest Mācību centra apliecinājums

Mācībspēka kvalifikācija un pieredze: Marts Tehu, mart@hansavest.com

Mācību maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa): 1800€

Saturs

Mācību programmas tēmas:

  1. Teorētiskā daļa (20 akadēmiskās stundas)
    • Ievads un vispārīgā informācija
    • Darba vietas organizēšana
    • Aizsarglīdzekļi un drošības prasības
    • Terminoloģija
  1. Praktiskā daļa (60 akadēmiskās stundas)
    • APJ (CNC) frēzēšanas iekārtas un apstrādes centri, to uzbūve
    • Frēzēšanas iekārtas vadības sistēmas un veidi
    • Darba frēzes iestatīšana un vadība ar operatora pulti
    • G un M kodi
    • Vienkāršāku programmu izveidošana
    • Dažādi mērinstrumenti un kontroles rīki
    • APJ (CNC) frēzēs izmantojamie griezējinstrumenti
    • Griezējinstrumentu stiprināšanas līdzekļi
    • Griezējinstrumentu parametru mērīšana un to datu ievadīšana
    • Cauruļu stiprināšanas līdzekļi
    • Detaļu bāzēšana, koordinātu sistēmas, nullpunkti

Mācību programma apstiprināta: 01.06.2020

Mācību programmas sastādītāja vārds, e-pasts: Marts Tehu, mart@hansavest.com