Pārskats

Mācībspēks: Hansavest Mācību centrs (mācību atļauja nr. 217470)

Nozare: darbs ar metālu

Mācību valoda: Igauņu valoda

Mācību apjoms stundās: 70 (1 akad. stunda = 45 min)

 • Teorētiskās daļas apjoms: 20
 • Praktiskās daļas apjoms: 50

Mērķgrupa: darbā ar metālu ieinteresēti cilvēki bez iepriekšējas pieredzes; lietotāji, kas vēlas papildināt zināšanas

Prasības mācību uzsākšanai: pamatizglītība, iepriekšēja pieredze nav obligāta

Mācību mērķis: kursa absolvents apgūst CNC frēzēšanas iekārtas lietošanas prasmes, ko nekavējoties iespējams pielietot praksē

Mācību rezultāti:

 • Pārzina frēzēšanas iekārtu un apstrādes punktus un prot tos izmantot
 • Atpazīst G un M kodu un sastāda vienkāršākas programmas
 • Pārzina griezējinstrumentus, to stiprinājumus un parametru mērīšanu, datu ievadīšanu
 • Pārzina darba drošības un frēzēšanas iekārtas apkopes prasības

Mācību forma: Teorijas stundas notiek mācību klasē, prakse mācību laboratorijā.

Mācību materiāli: Hansavest Mācību centra mācībspēku sastādīti mācību materiāli

Prasības mācību pabeigšanai. Vērtēšanas metodes un kritēriji:

 • Mācības tiek uzskatītas par pabeigtām, ja kursants ir sasniedzis mācību programmā aprakstītos mācību rezultātus.
 • Kursants ir piedalījies vismaz 80% no kursa

Izsniedzamais apliecinājums: Hansavest Mācību centra apliecinājums

Mācībspēka kvalifikācija un pieredze: Marts Tehu, mart@hansavest.com

Mācību maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa): 1970€

Saturs

Mācību programmas tēmas:

 1. Teorētiskā daļa (20 akadēmiskās stundas)
  • Ievads un vispārīgā informācija
  • Darba vietas organizēšana
  • Aizsarglīdzekļi un drošības prasības
  • Terminoloģija
 1. Praktiskā daļa (50 akadēmiskās stundas)
  • APJ (CNC) frēzēšanas iekārtas un apstrādes centri, to uzbūve
  • Frēzēšanas iekārtas vadības sistēmas un veidi
  • Darba frēzes iestatīšana un vadība ar operatora pulti
  • G un M kodi
  • Vienkāršāku programmu izveidošana
  • Dažādi mērinstrumenti un kontroles rīki
  • APJ (CNC) frēzēs izmantojamie griezējinstrumenti
  • Griezējinstrumentu stiprināšanas līdzekļi
  • Griezējinstrumentu parametru mērīšana un to datu ievadīšana
  • Cauruļu stiprināšanas līdzekļi
  • Detaļu bāzēšana, koordinātu sistēmas, nullpunkti

Mācību programma apstiprināta: 01.06.2020

Mācību programmas sastādītāja vārds, e-pasts: Marts Tehu, mart@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.