KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: metallitöö

Koolituskava: Hansavest_metalli_CNC-freespingi_koolituskava_2022_EST

Õppekeel: Eesti keel või vene keel

Koolituse maht tundides: 80 (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 20
 • Praktilise osa maht: 50
 • Iseseisev töö: 10

Sihtgrupp: metallitööst huvitatud eelneva kogemuseta inimesed; kasutajad, kes soovivad teadmisi täiendada

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, eelnev erialane kogemus ei ole nõutud

Koolituse eesmärk: kursuse läbinu omandab CNC freespingi kasutusoskused, mida on koheselt võimalik praktikas kasutama hakata

Õpiväljundid:

 • Teab freespinke ja töötlemiskeskuseid ning oskab neid kasutada
 • Tunneb G- ja M-koodi ning koostab lihtsamaid programme
 • Tunneb lõikeriistu, nende kinnitusvahendeid ja parameetrite mõõtmist, andmete sisestamist
 • Teab tööohutuse ja pingi hooldusnõudeid

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris.

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskesuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: Mart Tehu, mart@hansavest.com

Koolituse maksumus (käibemaksuga): 2400€

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (20 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Töökoha korraldamine
  • Kaitsevahendid ja ohutusnõuded
  • Terminoloogia
 1. Praktiline osa (50 akadeemilist tundi)
  • APJ (CNC) freespingid ja töötlemiskeskused, nende ehitust
  • Pinkide juhtimissüsteemid ja teljed
  • Tööpingi seadistamist ja juhtimist operaatoripuldist
  • G- ja M-koodid
  • Lihtsamate programmide koostamine
  • Erinevaid mõõte- ja kontrollriistad
  • APJ (CNC) pinkidel kasutatavaid lõikeriistad
  • Lõikeriistade kinnitamise vahendeid
  • Lõikeriistade parameetrite mõõtmine ja nende andmete sisestamine
  • Toorikute kinnitamise vahendeid
  • Detailide baseerimine, koordinaatsüsteemid, nullpunktid

Koolituskava kinnitatud: 01.05.2021

Koolituskava koostaja nimi, e-post: Mart Tehu, mart@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.