Hansavest darbinieku drošais atbalsts – personīgais projektu vadītājs

Tikai tāds darbinieks, kas jūtas pārliecināts par sevi un ko darbā nenomāc ikdienas rūpes, spēj būt iespējami efektīvāks. Kā to panākt? Šim nolūkam Hansavest ir personīgie projektu vadītāji.
Tādējādi Hansavest pagaidu darbaspēka tirgū atšķiras no saviem konkurentiem un lai gan šāda procesa vadīšana nav visizdevīgākā mūsu uzņēmumam, mēs, Hansavest, esam vienisprātis, ka runa ir par labu risinājumu kā no darbinieka, tā no darba devēja puses.
Darbs uzņēmumā ir skaidri sadalīts: ar darbinieku atrašanu un stāšanos darbā saistīto papīru lietvedību rūpējas atlases komanda, bet darbinieka dzīvi un iedzīvošanos kolektīvā palīdz organizēt viņa personīgais projektu vadītājs, kura mērķis darbinieka iedzīvošanos jaunajā vidē un uzņēmumā ir padarīt iespējami vienkāršāku, palīdzot viņam atrisināt visas iespējamās problēmas.
Hansavest Mācību centrā tiek pārbaudītas darbinieka prasmes un nepieciešamības gadījumā tiek veiktas apmācības un pēc tam jaunais darbinieks jau var stāties savā jaunajā amatā.
Pirms stāšanās darbā projektu vadītājs vēlreiz ar darbinieku veic rūpīgas pārrunas, kuru gaitā viņš iepazīstina kā ar Hansavest noteikumiem, tā ar uzņēmumu, kurā darbinieks stāsies darbā. Tas viss ir nepieciešams tādēļ, lai izvairītos no domstarpībām un tādējādi novērstu arī potenciālās problēmas nākotnē.

Grūtības slēpjas detaļās

Ja nepieciešams, Hansavest palīdzēs darbiniekam atrast arī naktsmītnes iespēju. Darbinieks kopā ar projekta vadītāju apmeklē arī jauno darba vietu, kur tiek iepazīstināts ar iekšējiem noteikumiem un uzņēmuma kultūru. Iespēju robežās atbalsta persona pirmajā dienā uzrauga jaunā darbinieka darbu un, pat ja tas nav iespējams, dažādu iemeslu dēļ, piemēram, drošības apsvērumu dēļ, viņš vienmēr ir pieejams gan darbiniekam, gan darba devējam.
Tā kā projektu vadītājs visu laiku ir darbinieka rīcībā, viņš atbalsta arī darba devēju, kuram jauna darbinieka pieņemšana darbā ietver arī vairākus jautājumus par jaunā darbinieka prasmēm, darba kultūru utt. Tādēļ pirmajās dienās atbalsta persona cieši sazinās kā ar darbinieku, tā darba devēju, lai uzzinātu, kā noritējusi uzņemšana un vai vēl ir nepieciešams ko noskaidrot, lai izvairītos no pārpratumiem.
Hansavest vadītājs Latvijā Vladimirs Saveljevs pauž, ka projektu vadītāji cieši sazinās ar darbiniekiem un uzņēmumiem ne tikai tad, kad ir problēmas, bet arī pastāvīgi, lai novērstu problēmas. To, ka mēs darām savu darbu ar azartu un uzticību, pierāda pozitīvās atsauksmes no mūsu darbiniekiem un klientiem.
Projektu vadītājs vienmēr ir darbinieka rīcībā – uzklausa priekus un bēdas, ja nepieciešams risina problēmas ar darba devēju vai istabas biedriem, pārbauda darba stundu uzskaiti, kas tiek reģistrētas grāmatvedībā. Viņš pārliecinās arī par to, ka izmitināšanas laikā darbiniekam nav parādu un visas problēmas tiek atrisinātas iespējami ātrāk.

Hansavest ir mūsu ilggadējais sadarbības partneris, kas mums vienmēr ir garantējis kvalitatīvus, pareizi apmācītus un ļoti strādīgus darbiniekus.