Hansavesti töötajate kindel tugi – personaalne tugiisik

Ainult töötaja, kes tunneb ennast kindlalt ja kes ei võta tööle kaasa igapäevaseid olmemuresid, suudab olla võimalikult efektiivne. Kuidas seda saavutada? Hansavestis on selle jaoks personaalsed tugiisikud ehk projektijuhid, kes pakuvad välistöötajatele kindlat tuge nii töö- kui olmemurede korral.

Hansavest eristub sellega Eesti renditööturul oma konkurentidest ja kuigi projektijuhtide kasutamine on ettevõttele kuluallikas, ollakse Hansavestis kindlalt seda meelt, et tegemist on ainuõige otsusega.

Ettevõttes on töö selgelt jaotatud: välistöötajate leidmise ja Eestisse tööle tuleku paberimajanduse eest hoolitseb värbamismeeskond, kuid töötaja kohapealset elu aitab korraldada tema isiklik projektijuht.

Personaalse tugiisiku töö algab hetkel, kui uus töötaja on jõudnud Eestisse. Hansavesti Pärnu koolituskeskuses testitakse välistöötaja oskuseid ja vajadusel pannakse paika koolitusvajadus ning seejärel võib uus töötaja asuda juba oma uuele ametikohale.

Siis tulebki mängu projektijuht, kelle eesmärk on muuta välistöötaja sisseelamine uude keskkonda ja ettevõttesse võimalikult valutuks. Sisuliselt on projektijuht välismaalt tulnud töötaja jaoks Eestis üheks kõige olulisemaks inimeseks, kes aitab tal lahendada kõikvõimalikud probleemid.

Enne tööle asumist viib projektijuht uue töötajaga läbi veelkord põhjaliku vestluse, kus ta tutvustab nii Hansavesti reegleid kui ka ettevõtet, kuhu töötaja tööle suundub. Kõik see on vajalik selleks, et vältida mitmetimõistetavusi ning seeläbi ka tulevasi probleeme.

Keerukused peituvad detailides

Tugiisik viib uue töötaja ka tema korterisse, kus tutvustab talle uusi korterikaaslasi ning kodukorrareegleid (näiteks suitsetamisega jms seonduv). Esmapilgul võib see tunduda tühise asjana, kuid Hansavesti kogemused on näidanud, et taolised pisiasjad võivad hakata mõjutama korterikaaslaste suhteid ja lõppkokkuvõttes võetakse olmepinged tööle kaasa.

Vähe sellest. Projektijuht aitab töötajal vajaduse korral hankida korterisse ka puuduvad olmeasjad: madratsid, mööbli, elektroonika ja muu eluks vajaliku ning aitab sõlmida ka lepinguid mobiilioperaatorite jt teenusepakkujatega.

Töötaja külastab koos projektijuhiga ka uut töökohta, kus talle tutvustatakse sisekorraeeskirju ja firmakultuuri. Võimaluste piires jälgib tugiisik uue töötaja tegemisi esimesel päeval kõrvalt ja isegi kui see pole erinevatel, näiteks ohutustehnilistel põhjustel võimalik, on ta kogu aeg olemas nii töötaja kui tööandja jaoks.

Nii nagu projektijuht on kogu aeg olemas töötajale, toetab ta ka tööandjat, kelle jaoks kaasneb uue töötaja töölevõtmisega samuti rida küsimusi uue töötaja oskuste, töökultuuri jms kohta. Seetõttu suhtleb tugiisik esimestel päevadel tihedalt nii töötaja kui ka tööandjaga, et saada teada, kuidas on läinud sisselamine ja millised on tekkinud probleemid.

Hansavesti juhatuse liikme Janek Sirgi sõnul pole tema teada ettevõtte konkurentidel nii põhjaliku projektijuhtide süsteemi.

„Meie projektijuhid reaalselt suhtlevad klientidega ja mitte ainult probleemide puhul, vaid ka jooksvalt, et probleeme ennetada. Ma tean, et see võib kõlada uhkustamisena, kuid meie kliendid ütlevad, et mitte keegi ei tee oma tööd nii põhjalikult kui meie,“ ütles ta.

Projektijuhi töö ei piirdu ainult töötaja aitamisega uude keskkonda sisseelamisel. Vastupidi – projektijuht on töötaja jaoks kogu aeg olemas. Ta kuulab ära töötaja mured, lahendab probleeme kas tööandja või korterikaaslastega, kontrollib üle klientide töötunniarvestused, mille nad edastavad raamatupidamisele.

Samuti jälgivad tugiisikud, et töötajal ei tekiks majutusel võlgnevusi ning et kõikvõimalikud probleemid leiaks lahenduse võimalikult varakult.

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.