Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: Eesti keele õpe

Koolituskava: Hansavesti eesti-keeleõpe-A1 koolituskava

Õppekeel: Vene ja eesti keel

Koolituse maht tundides: 200 h (1 akad. tund = 45 min)

 • Kontaktõpe: 140 h
 • Iseseisev töö: 60 h

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad alustada eesti keele õpet algtasemest

Nõuded õpingute alustamiseks: nõuded puuduvad

Koolituse eesmärk:

Õppija on võimeline eesti keelt rääkima ja saama aru baastasemel. Õppijale antakse põhiteadmised eesti keelest, mis võimaldavad tal jätkata eesti keele taseme omandamist kõrgemal keeletasandil.

Õpiväljundid:

 • Igapäevaste väljendite mõistmine ja kasutamine nii kõnes kui ka kirjas.
 • Õppija oskab eesti keeles kirjutada, aru saada ja kasutada kõnes järgmisi teemasid:
  • Oma nimi, vanus, sugu, elukutse, amet
  • Kellaaeg, aastaajad, kuud, nädalapäevad
  • Pühad, tähtpäevad, õnnesoovid, tervitused
  • Elukoht
  • Erisugused elukutsed
  • Suhtlus kaupluses, terviseasutuses, kohvikus
  • Jpm igapäevaeluga seonduvat

Õppevorm: 140 h kontaktõpet, 60 h iseseisvat tööd

Õppematerjalid: I. Magnus, M. Simmul “Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1”

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

 • Õppija on võtnud osa vähemalt 85% kontakttundidest
 • Koolitus lõppeb testiga.

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: Epp Klooster, täiskasvanute koolitaja tase 6, 4-aastane eesti keele õpetamise kogemus tasemetel A1 – B2

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga): ): 1400 € (sooduspakkumine 1300 € kuni 31.12.2023)

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Kontaktõpe (140 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Igapäevaelus kasutusel olevate sõnade, fraaside ja väljendite õppimine ja praktiseerimine nii kõnes, kirjas kui ka vestluses
  • Testi sooritamine
 2. Iseseisev töö (60 akadeemilist tundi)
  • Kontaktõppe käigus õpitu üle kordamine ja praktiseerimine

Koolituskava kinnitatud: 18.03.2022

Koolituskava koostaja nimi, telefon, e-post: Epp Klooster, +372 5149111, epp.klooster@gmail.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

Koolituse algamiskuupäev on kokkuleppeline. Sisesta endale sobiv koolituse algamise kuupäev
DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.