Mis riikidest tööjõurendi tulemusena inimesed saabuvad?

Hansavest vahendab metalli, liini- ja oskus ning lao- ja logistika tööjõudu nii Eestist, Lätist kui Ukrainast.

Millal töötaja tööle asub?

Hansavest ettevõttes on aastate pikkuse töö tulemusel andmeid paljude erinevate töötajate kohta. Enamlevinult kulub Sinu ettevõtte sooviavaldusest kuni töötaja tööle asumiseni paar nädalat kuni kuu.

Mis on välismaalt tulevate töötajate oskused?

Hansavest garanteerib, et renditava tööjõu haridus ja töökogemus vastavad konkreetse valdkonna ja positsiooni vajadustele, kuhu töötajat otsitakse. Hansavesti töötajad testivad kõiki kanditaate testide, intervjuude ja praktiliste töösooritustega, et veenduda vahendatava tööjõu oskuste tasemes ja valmiduses välismaal töötamiseks. Töötajate valiku otsuse teeb Hansavesti töötaja konkreetselt Sinu ettevõtte vajadusi ja töötaja oskuseid silmas pidades.

Mis on minu ettevõtte riskid, kui töötaja ei vasta ootustele?

Hansavesti töötajad selgitavad põhjalikult eelnevalt välja Sinu ettevõtte konkreetsed vajadused ja eeldused töötajale ning viivad läbi põhjaliku inimeste selekteerimisprotsessi. Kui siiski juhtub, et renditud töötaja ei ole oma töös pädev või ei sobi Sinu ettevõttesse, vahetab Hansavesti töötaja võimalikult kiiresti välja. Mittepädeva töötaja juhtumeid on senini, Hansavesti pea 15 aastat tegutsemisaastal, esinenud väga harva.

Peamised hirmud teisest rahvusest inimese palkamisel

 • Töötaja ei saa oma tööga hakkama
  Kõik Hansavesti poolt vahendatavad töötajad läbivad erialased testid ja katsed ning toimub personaalne intervjuu, mille abil selgitatakse välja töötaja pädevus ja sobivus. Kui siiski peaks juhtuma olukord, kus töötaja ei saa oma tööga hakkama, mingisuguseid riske see Sinu ettevõttele kaasa ei too. Ebasobiv töötaja vahetatakse välja esimesel võimalusel. Mittepädeva töötaja juhtumeid on Hansavesti pikkade tegevusaastate jooksul esinenud väga harva.
 • Kultuurišokk
  Uus välismaa töötaja tuleb teistsugusest kultuuriruumist ning eeldab, et tema kultuurilisi iseärasusi austatakse ja teda võib tabada kultuurišokk. Elu on näidanud, et kui uude töötajasse suhtutakse hästi, on tal ka motivatsiooni teha head head tööd ja ta kohaneb kiiresti.
 • Suhtlusbarjäär
  Hansavesti vahendusel vahendatud välisriikidest tulevad töötajad pärinevad enamasti Lätist või Ukrainast, kes suhtlevad vene ja/või inglise keeles. Kogemus näitab, et suhtlusbarjäär on pigem ennatlik hirm, sest pea igas ettevõttes leidub keegi, kes nimetatud võõrkeeli räägib ja tegelikkus kujuneb positiivseks keelepraktikaks ka oma ettevõtte töötajatele.
 • Üleüldine hirm teisest rahvusest inimeste ees
  Sinu ettevõtte töötajaid võib tabada üleüldine hirm, et ettevõttesse tulevad tööle teisest rahvusest inimesed. Hansavesti tööjõu rendi kogemused näitavad, et 95% ettevõtetest on saanud positiivse kogemuse osaliseks. Tegelikult tuleb uus välismaa töötaja Sinu ettevõttesse kiirel ajal appi, et saaksite juhtida tööjõudu vajadusepõhiselt. Tööjõurent on heaks lahenduseks Sinu ettevõtte suurenenud tööjõuvajadusele, mis võimaldab ka kohalikele töötajatele kindlamaid töökohti pakkuda.

Milliseid töötajaid Hansavest vahendab?

Hansavest vahendusel on võimalik leida spetsialiseerunud oskus- ja liinitööjõudu peamiselt tootmis- ja logistikaettevõtetesse. Peamised valdkonnad, kuhu tööjõudu rendime, on metalli-, puidu-, elektroonika- ja toiduainetööstused. Peamised Hansavesti tööjõu rendi suunad on:

 • Tööjõurent metallitöödel – kogemustega keevitajad, CNC pingi operaatorid ja muud metallitööstuse oskustöölised ja spetsialistid.
 • Tööjõurent liini- ja oskustöödel – varasema kogemusega liini- ja oskustöötajad erinevatesse tootmisvaldkondadesse.
 • Tööjõurent lao- ja logistikatöödel – süsteemse lähenemisega töötajad ladudesse ja logistikakeskustesse tellimuste komplekteerimiseks.

Mis on tööjõu rentimise kasu minu ettevõttele?

Tööjõurent võimaldab Sinu ettevõttel kasvada ja arenedakeskenduda uute klientide otsimisele ja olla konkurentsivõimelisem, et mahtude kasvu ja eritellimustega paindlikult toime tulla. Tööjõu rent maandab Sinu ettevõtte tööjõu riske ja võimaldab hoida ettevõttes töötajaid vastavalt vajadusele – tootmise suurenemisel töötajate hulka mugavalt ja kiirelt suurendada ning vaiksematel perioodidel vastavalt vajadusele vähendada. 

Tööjõu rentimise kasu ettevõttest Hansavest:

 • leiad kiirelt kogenud töötajad – tööjõurent on lahendus, et leida kiirelt kogenud tööjõud vastavalt tootmise asukohale ning vajadusele. Töötaja saabub Sinu ettevõttesse juba 2-4 nädala jooksul;
 • paraneb konkurentsieelis – tööjõu rentimine võimaldab Sinu ettevõttel kiirelt ja paindlikult reageerida mahtude kasvule ja eritellimustele, pakkudes tugevat konkurentsieelist;
 • teenid rohkem raha – tööjõurent võimaldab Sinu ettevõttel läbi võimekuse teha rohkem, kiiremini ja paremini ning keskenduda pigem uute klientide leidmisele, kui töötajate otsimisele;
 • maandad tootmisest tulenevaid tööjõuriske – tööjõurent võimaldab Sinu ettevõttel tootmise suurenemisel töötajate hulka mugavalt ja kiirelt suurendada ning vaiksematel perioodidel vähendada vastavalt vajadusele;
 • Hoiad tööjõukulud optimaalsed – tööjõurent võimaldab leida ettevõttesse kogenud töötajad ilma püsivate tööjõu suhete ja värbamisvaevata.
 • Sinu ettevõte kasvab ja areneb kiiremini – tööjõurent võimaldab tööjõu nappuses täita tühjad tööpositsioonid erialaste oskus- ja liinitöölistega, mis aitab Sinu ettevõttel kasvada. 

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.