Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: metallitöö

Koolituskava: Hansavest_metalli_CNC-freespingi_kiirkursuse_koolituskava-2022

Õppekeel: Eesti keel või vene keel

Koolituse maht tundides:  40 h (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 10
 • Praktilise osa maht: 30

Sihtgrupp: metallitööst huvitatud eelneva kogemuseta inimesed; kasutajad, kes soovivad teadmisi täiendada

Nõuded õpingute alustamiseks:  põhiharidus, eelnev erialane kogemus ei ole nõutud

Koolituse eesmärk: kursuse läbinu omandab CNC freespingi kasutusoskused, mida on koheselt võimalik praktikas kasutama hakata

Õpiväljundid:

 • Teab freespinke ja töötlemiskeskuseid ning oskab neid kasutada algtasemel
 • Tunneb lõikeriistu, nende kinnitusvahendeid ja parameetrite mõõtmist
 • Teab tööohutuse nõudeid

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris.

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskeskuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest ning on sooritanud praktilise töö.

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: Mart Tehu, mart@hansavest.com

Koolituse maksumus (käibemaksuga): 1200€

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (10 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Töökoha korraldamine
  • Kaitsevahendid ja ohutusnõuded
 1. Praktiline osa (30 akadeemilist tundi)
  • APJ (CNC) freespingid ja töötlemiskeskused, nende ehitus
  • Pinkide juhtimissüsteemid ja teljed
  • Tööpingi juhtimine operaatoripuldist
  • G- ja M-koodid
  • Erinevad mõõte- ja kontrollriistad
  • APJ (CNC) pinkidel kasutatavad lõikeriistad
  • Lõikeriistade kinnitamise vahendid
  • Lõikeriistade parameetrite mõõtmine ja nende andmete sisestamine
  • Toorikute kinnitamise vahendid
  • Detailide baseerimine, koordinaatsüsteemid, nullpunktid

Koolituskava kinnitatud: 21.03.2022

Koolituskava koostaja nimi, e-post: Mart Tehu, mart@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.