Project Description

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 217470)

Valdkond: metallitöö

Koolituskava: Hansavest_MIGMAG_keevitaja_koolituskava_2021_EST

Õppekeel: Eesti keel

Koolituse maht tundides: 160 (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 40
 • Praktilise osa maht: 120

Sihtgrupp: erinevatel seadmetel keevitamisest huvitatud eelneva kogemuseta inimesed;
kasutajad, kes soovivad teadmisi täiendada

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, eelnev erialane kogemus ei ole nõutud

Koolituse eesmärk: valmistada ette konkurentsivõimelisi spetsialiste; koolitada välja vastavalt Euroopa standardile EN 9606-1 (ISO 4063: 111, 135, 141). Kursuse läbinu omandab teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamaks metallitöödega seotud ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid:

 • Teab tööohutuse ja seadmete hooldusnõudeid
 • Kasutab keevitamisel turvalisi töövõtteid ja töökaitsevahendeid, oskab ette valmistada töökoha
 • Tunneb keevisliidete tähiseid
 • Tunneb keevitusseadmeid ja nende tööpõhimõtteid
 • Oskab valida õige keevitusviisi
 • Oskab keevitada MMA, MIG/MAG ja TIG keevitusseadmetega
 • Oskab lugeda WPS-i
 • Keevisõmbluste vead ja nende tekkepõhjused
 • Oskab keevituse järeltöötlust
 • Tunneb erinevaid keevitusmaterjale
 • Teab, kuidas teostada igapäevast hooldust
 • Oskab parandada keevitusdefekte

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris.

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskesuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ning sooritanud ettenähtud testid vähemalt hindele rahuldav (3).
 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest ning sooritanud praktilise töö

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: Egon Marder, egon@hansavest.com

Koolituse maksumus (käibemaksuga): 2495€

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (40 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Töökoha korraldamine
  • Kaitsevarustus ja ohutusnõuded keevitusseadmega töötamisel
  • Terminoloogia
 1. Praktiline osa (120 akadeemilist tundi)
  • Kaitsegaasis keevitamine (MIG/MAG keevitus ehk poolautomaatkeevitus)
  • Gaaside segud
  • Keevitusseadmed ja põletid
  • Erinevate keevisliidete tundmine ja valimine vastavalt materjalile
  • Traadipooli vahetamine ja keevitus
  • MMA-seadmel keevitamine
  • MIG/MAG-seadmel keevitamine
  • TIG-seadmel keevitamine
  • WPS

Koolituskava kinnitatud: 01.05.2021
Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post:
Egon Marder, egon@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

Koolituse kestus on 2 kuud. Koolituse algamiskuupäev on kokkuleppeline. Sisesta endale sobiv koolituse algamise kuupäev
DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.