Lao- ja logistikatööjõu rent

Hansavest vahendab kogemustega lao- ja logistikatööjõudu peamiselt Lätist ja Ukrainast. Lisatööjõudu on hea kasutada mahtude suurenemisel, periooditi mahukate tellimuste komplekteerimisel või riskide vältimiseks projektipõhiselt. Rahvusvahelise tööjõu rent suurendab Sinu ettevõtte käivet ja konkurentsieelist olukorras, kus riigisiseselt töötajaid napib. Hansavesti tööjõurent on kiire ja mugav, sest leiame vajalikud töötajad Sinu ettevõttesse 2-4 nädala jooksul ja vastutame töötajate dokumentide, elukoha ja kohanemise eest.

“Selgitame Sinu ettevõtte vajadused, leiame 2-4 nädala jooksul sobilikud töötajad ning Sinu ettevõtte käive ja kasv suurenevad!”

Kogemustega lao– ja logistika töötajad

Lao- ja logistika töötajate vahendamine on Hansavesti kõige uuem tööjõurendi suund. Juba paariaastase kogemuse tulemusel oleme välja töötanud unikaalse viisi leidmaks töötajad, kellel on kiire õppimisvõime, tugev arvutusvõime ja kõrge stressitaluvus. Kõik Hansavesti poolt vahendatavad lao- ja logistika töötajad on läbinud põhjaliku tööintervjuu, nende oskused on testitud ja neil on vajalikud isikuomadused.

Hansavesti põhjalik värbamisprotsess kindlustab Sinu ettevõttele töötaja, kellel on:

  • valdkonnapõhine töökogemus vastavalt positsiooni nõuetele;
  • kiire õppimis- ja arvutusvõime;
  • võimalik tööle asuda ca 2-4 nädala jooksul;
  • sotsiaalsed oskused;
  • motivatsioon teha tööd;
  • hea stressitaluvus;
  • võimalik töötada pika- või lühiajaliselt, vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele.

Hansavesti tööjõurent on Sinu ettevõttele painlik, kiire ja mugav viis töötajate leidmiseks. Tööjõurent tagab Sinu ettevõttele maksimaalse tulemuse minimaalse riski juures. Töötaja mittesobivusel vahetab Hansavest Sinu ettevõttesse renditud tööjõu kiirelt välja.

“Sinu ettevõtte töömahud on suurenemas? Puuduvad lao- ja logistika töölised, keda ettevõtte arenguks vajad?”

Hansavest aitab sobiva tööjõu leidmisel.