Kokkuhoidev tiim: Hansavesti projektijuhid peavad kõige olulisemaks meeskonnaühtsust?

Tööjõuteenust pakkuv ettevõte Hansavest on suurim, peamiselt tööstus- ja tootmissektorile spetsialiseerunud, personaliettevõte Eestis. See pole kunagi olnud eesmärk omaette, vaid on iseenesest kujunenud välja läbi professionaalse meeskonna, kvaliteetse teenuse ja õigete otsuste.
Praegu on Eesti meeskond 24-liikmeline, kellest 8 on projektijuhti, ent kavas on viia projektijuhtimise meeskond lähiajal kuni 13 projektijuhini, kes tegutsevad üle Eesti. Meie kontorid asuvad nii Tallinnas, Pärnus kui Tartus ning esindused on olemas veel Rakveres, Paides ja Narvas.

Hansavestis väärtustatakse perega veedetud aega

Hansavesti projektijuhid sõnavad, et oma töö juures hindavad nad eelkõige erilist meeskonda, mis on kokkuhoidev kui pere. Töö on mitmekesine, vahel ka pingeline ja igapäevaselt tuleb palju otsuseid langetada, kuid suureks plussiks on see, et oma aega saab ise planeerida ning kehtib suhtumine: ise teed – ise vastutad.

Hansavestis väärtustatakse iga inimest ning peetakse oluliseks, et töötajad saaksid kenasti jagada oma aega pere- ja tööelu vahel. Sellele aitab kaasa projektijuhtide töö iseloom, mis lubab kenasti oma aega planeerida. Motiveeriv palganumbergi oleneb suuresti iseendast – boonussüsteem on reaalselt seotud tehtud töö mahu ja tulemustega. Ehkki on inimesi, kelle jaoks võib olla miinuseks vajadus aeg-ajalt nädalavahetustel mõni kiire tööülesanne ära teha, on selline paindlik stiil teistele jällegi väga sobiv.

Toetav tiim

Paratamatult tuleb projektijuhi töös ette ka muresid nagu võib juhtuda mis iganes ametis ja valdkonnas. Inimestega töötades tuleb aeg-ajalt ette erimeelsusi või arusaamatusi ja valmis tuleb olla ka ootamatusteks, mis ei sõltu endast.

Küll aga rõhutavad projektijuhid, et lõppkokkuvõttes on tiim super ning kolleegide know-how sedavõrd põhjalik, et lahedused leitakse alati. Kui mõne probleemi puhul endal kogemus puudub, siis aitab kiire kõne ametikaaslasele. Oluline on meeskonna ühtsus ja kokkuhoid ning see, et neid toetab ka juhtkond.

Valmisolek on alati hea stardi eelduseks

Hansavesti on tänased projektijuhid tööle tulnud erinevatel põhjustel. Otsust aitas langetada võimalus teha mitmekülgset tööd rahvusvahelises ettevõttes ning arusaam, et tehtavast tööst on kasu nii Eesti kui teiste riikide majandusele. Ehk äratundmine – minu tegemistel on tegelikult suur mõju. Aidates ettevõtetel leida õiged inimesed, kes oma tööd rõõmu ja pühendumusega teevad, toetame nende koostööpartnerite igapäevast toimimist ning seeläbi ka riigi majandust. Vähetähtis polnud ka motiveeriv töötasu.

Et olla oma töös edukas, peab heal projektijuhil olema terve rida vajalikke iseloomuomadusi. Tänased töötajad toovad kõige olulisemana välja võime iseseisvalt tegutseda, valmisoleku palju suhelda, positiivsuse, teotahte ja kannatlikkuse. „Valmis peab olema kõigeks – kui vaja, siis tuleb aidata tassida madratseid, olla inimestele suhtekorraldajaks või istuda pidulikus lauas koos erinevate ettevõtete juhtidega,” naeravad nad.
Ka aja planeerimine võib vajada kohanemist – mõnikord on lihtsam tööd teha hoopis pühapäeval. Algajal projektijuhil on oht, et sisseelamisperioodil lähevad päevad pikaks, kui ei suuda leida tasakaalu olulise ja ebaolulise vahel.

Mõistagi peab olema hea suhtleja – tuleb asju ajada nii suurkliendi kui väikeettevõtjaga, arvestama iga koostööpartneri soovide, bürokraatia ja kultuuriliste iseärasustega. Meeskonda sobitub avatud inimene, kes ka heast naljast lugu peab. „Tuleb harjuda Karli naljadega!” hoiatab üks kolleegidest kavalalt.
Esmatähtis on siiras huvi kliendi toodete ja ettevõtete ning tootmisprotsessi enda vastu, kuid ka autoga sõit ei tohiks olla vastumeelt, sest sõitmist jagub.

Ja ehkki võivad projektijuhtidel olla erinevad tööpiirkonnad, hoitakse ikka kokku ning suheldakse tihedalt meeskonnaga. Töökeskkond püütakse hoida võimalikult mõnusa ja sõbralikuna.

Oodatud on ettevõtja mõttemaailm!

Projektijuht peaks töötajate sõnul mõtlema kui ettevõtja. “Kuigi selja taga on toetav ning abistav meeskond, tuleb palju ise mõelda, ise otsustada, ise teha,” selgitavad nad. See nõuab oskust planeerida oma aega ja tegevusi ning tarvis läheb ka kindlat meelt, et mitte libiseda ajaga liigselt vabasse suhtesse.

Tootmine on igal pool sarnane, aga suhtlemine on projektijuhtide sõnul erinevates piirkondades siiski erinev. Seega oleks hea, kui iga projektijuht on ise vastavast piirkonnast pärit, kus asuvad ka tema kliendid.
Projektijuhi tööks on kahtlemata vaja tootmises töötamise kogemust, sest ilma selleta võib jääda hätta. Peab teadma, kuidas protsesse juhitakse, siis on ka kindlam rääkida üle laua olevate tootmisjuhtide või ettevõtte juhtidega.
Konkursile tulija peab suutma töötajatega rääkida vene keeles ning ettevõttejuhtidega eesti ja inglise keeles.

Rutiini kartma ei pea, sest töö on vaheldusrikas

Hansavesti tegevjuht Jüri Kulbin, kes on praegu projektijuhtide otsene juht kinnitab, et selle ametikoha igapäevatöö on vaheldusrikas. Suhtlemine paljude inimestega erinevates asutustes ning erinevat sorti tööülesanded ei lase rutiinil tekkida.
Uus tiimiliige peaks taluma stressi ja oskama lahendada osavalt probleeme, kui tööl peaks tekkima pingelisemaid olukordi.
Paremini saavad hakkama loomult head müügiinimesed ning need, kes ei karda suhelda telefonis. „Suhtlemisoskus on väga oluline ning tiimi on oodatud head meeskonnamängijad,” kommenteerib ta.
Palk sõltub suuresti iseendast – lisaks põhipalgale saab olulisel määral juurde teenida tulemuste pealt, sest seda võimaldab ettevõttes loodud motiveeriv palgasüsteem.
Kulbin selgitab, et projektijuht peab välismaalt tulijatele tutvustama siinset elu ja olu, töökohta ning -tingimusi, majutuskohta, transpordivõimalusi, Eesti töökultuuri ja kombeid, aitama neil võimalikult kiirelt ja hästi kohaneda. Vajadusel suunab projektijuht inimese erialasele koolitustele Hansavesti Koolituskeskusesse.
Kokkuvõtvalt tuleb öelda, et tema ülesanne on aidata töötajatel sisse elada ja ka silma peal hoida, olles alati olemas ja toeks, kui töötajatel peaks tekkima näiteks probleem korteri või tervisega. Projektijuht suhtleb samuti kliendi juures tippjuhtidest meistriteni välja, mõistab nende ootusi ja vajadusi, ennetab võimalikke ebakõlasid, peab kliendiga läbirääkimisi, aitab suhelda ja korraldada töötaja ning tehase vahelist asjaajamist.
„Oluline on suutlikkus ja oskus ise üles ehitada oma kliendibaasi päris nullist,” selgitab Kulbin ja täpsustab, et peamiselt tuleb otsida Eestis tegutsevate ettevõtete hulgast neid, kus vajatakse lisa oskustööjõudu. „Metallitööstuse valdkonnas on vajadused eriti suured,“ nendib ta.

Tugev ja kasvav ettevõte

Kulbin kinnitab eelpool projektijuhtide öeldut – tiimiliige peab eelkõige sobima meeskonnaga. Kuigi peab olema iseseisev, ei tohi siiski tegutseda hoolimatult omaette nagu „tank“. Meeskonnas on omavahelised suhted lähedased ja head ning kõigiga, kellega tööalaselt suhldakse, peab suutma luua häid kontakte. „Küll aga ei tohi laskuda töölistega liiga familiaarsele tasemele. Liiga pehme ei tohi olla, pigem tugeva natuuriga hea inimeste tundja ning juhtija!” hoiatab Kulbin.

Kogu Hansavesti juhtkonna ja töötajate tegevuse eesmärk on Kulbini sõnul see, et ettevõte oleks tugev, kasvav ja jätkusuutlik nii meeskonnale, klientidele kui töölistele. „Edu filosoofia ja võti on see, kui suudetakse tajuda, mis on turul vajaka, kliendil puudu ning suudetakse vastavalt ka kiirelt tegutseda ja seda parandada!” sõnab ta.

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.