KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: robootika, automatiseerimine

Koolituskava: ABB GoFA robotseadme operaatori kiirkursuse koolituskava

Õppekeel: Eesti keel või vene keel

Koolituse maht tundides: 40 (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 10
 • Praktilise osa maht: 30

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad õppida juhtima erinevates tootmisvaldkondades kasutatavaid industriaalroboteid

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, eelnev erialane kogemus ei ole nõutud

Koolituse eesmärk:

Ette valmistada roboti operaatoreid, anda õppijale algteadmised robotiga töötamiseks erinevates tootmisvaldkondades

Õpiväljundid:

 • Programmfailide töötlemine
 • Teab roboti tööga kaasnevaid ohutegureid.
 • Teab roboti erinevaid kordinaatsüsteeme
 • Oskab kasutada roboti juhtpulti
 • Teab roboti erinevaid tööreziime
 • Oskab käivitada, arhiveerida ja taastada roboti juhtimisprogramme
 • Oskab seadistada erinevaid tööriistu, mis on ühendatud roboti külge
 • Oskab kasutada programmis I/O-d ehk digital input/output
 • Oskab seadistada ja kasutada roboti tööala raamistikku (userframe)

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris robotseadmel
GoFa™ CRB 15000 Collaborative

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskeskuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid
 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: Egon Marder, egon@hansavest.com; +372 58021100

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga): 1200€

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (10 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • ABB GoFa CRB 15000
  • Töökoha korraldamine
  • Kaitsevahendid ja ohutusnõuded robotseadmega töötamisel
  • Terminoloogia
 1. Praktiline osa (30 akadeemilist tundi)
  • Robotseadme juhtpuldi õpetus
  • Koordinaatsüsteemi tundma õppimine
  • Robotseadme programmide välja kutsumine
  • Kontrolleri tööpõhimõtted
  • Tool frame
  • User frame
  • Digital input/output
  • Offset

Koolituskava kinnitatud: 28.03.2022

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: Egon Marder, +372 58021100, egon@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.