KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: metallitöö

Koolituskava: Hansavest_MIGMAG_kiirkursuse_koolituskava_2022

Õppekeel: Eesti keel või vene keel

Koolituse maht tundides: 30  (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 5
 • Praktilise osa maht: 25

Sihtgrupp: erinevatel seadmetel keevitamisest huvitatud eelneva kogemuseta inimesed; tavakasutajad, kes soovivad teadmisi täiendada

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, eelnev erialane kogemus ei ole nõutud

Koolituse eesmärk: Tutvustada koolitatavale MIG/MAG põhitõdesid

Õpiväljundid:

 • Tunneb tööohutust ning oskab kasutada keevitamisel turvalisi töövõtteid ja töökaitsevahendeid
 • Tunneb keevitusseadmeid ja keevisõmbluste tähiseid joonisel
 • Oskab keevitada MIG/MAG keevitusega põkkliidet (PA) ja nurkliidet (PB)

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris.

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskeskuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest ning sooritanud teooria testi ja praktilise töö

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: Egon Marder, egon@hansavest.com

Koolituse maksumus (käibemaksuga): 900

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (5 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Kaitsevarustus ja ohutusnõuded keevitusseadmega töötamisel
  • Keevisliidete tähistamine joonistel
 2. Praktiline osa (25 akadeemilist tundi)
  • Keevitusaparaadil programmi valimine vastavalt põhimaterjalile ja lisamaterjalile
  • Keevitamine MIG/MAG keevitusega positsioonis PA ja PB

Koolituskava kinnitatud: 11.01.2022
Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post:
Egon Marder, egon@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.