Tartumaa tööstuspäevad Hansavestiga 2022

Tutvudes töötleva tööstuse hetkeolukorraga Eestis, külastasid tööstuspäevadel osalejad 14. ja 15. juunil Tartu piirkonna ettevõtteid, kus arendatakse maailmatasemel tootmist.

Oskustööjõu järelkasvu eest hoolitsetakse ise

Rahvusvahelise usalduse pälvinud tööstusettevõtted Tartumaal laiendavad ja rajavad tänapäevaseid tootmisruume. Materjalipuudust ei tunta, kuid leidlikkust on vaja oskustööjõu kaasamisel. Töötajaid õpetatakse välja ka tehastes kohapeal – vastutuse suurenedes saab teenida paremat tasu ja tulevane juhtki vajab kasvamise ameteid. Palga kõrval on oluline, et ettevõtte valdkond meeldib ja inimene on oma tööd tehes rahulolev. Siinjuures oli Hansavestil hea meel arutleda neid küsimusi Tartumaal laineid löövate tööstusettevõtetega:

1. Auto-, meditsiini- ja toiduainetööstusele toodangut valmistav Tarmetec korraldab tootmisalast väljaõpet ja rahastab eristipendiume kutse- ja kõrghariduse tehnikaerialade õppuritele.

2. Laboriseadmeid ja pakendiautomaate tootev Hanza Mechanics Tartu AS toetab praktikante ja tudengite abiga on loodud esteetiline töökeskkond.

3. Toidutööstuse inventari ja taastuvenergeetika seadmeid valmistava Torm Metall OÜ on palganud tootmistöötajateks nii mehi kui ka naisi, sealjuures peetakse oluliseks tööohutust ja töötajate tervishoidu.

Tarmetec OÜ

4. Robotladude konstruktsioonidetailide tootja B&W Metall toetub Eesti metallitöötluse pikaajalisele kogemusele ning oma tipptasemel tööstusalasele väljaõppele Saksamaal.

5. Meditsiinitehnika komponente ja invatarvikuid tootev Equa ning metallitööde täisteenust pakkuv Afterone OÜ jagavad pereettevõtete grupis tehnoloogilist võimekust kõrgete kvaliteedinõuetega detailide valmistamisel – osa tööpinke töötab juba iseseisvalt 24/7.

6. Termopuidule spetsialiseerunud Thermory AS, kus metsi väärtustades toodetakse kauakestvat lauamaterjali ja valmissaunu, on noorte seas hinnatud praktikaettevõte.

Hanza Mechanics Tartu AS
Equa OÜ ja Afterone OÜ
Thermory AS
B&W Metall OÜ

Robotiseeritud ja digitaliseeritud tootmises jääb järjest vähemaks rasket füüsilist tööd ja seega vajatakse edaspidi küll vähem, aga samas targemat tööjõudu. Tootmistööle siirdub järjest enam naisi ja noori, keda huvitab infovahetus inimese ja masina vahel.

Tööstus tagab jätkusuutliku ühiskonna

Tööstusettevõtted täidavad riigikassat olulisel määral ja riigilt loodetakse süsteemset panustamist tööstuse edendamiseks. Sel viisil saaks kindlustada, et tegusad ning võimekad noored ei lahku suurtootmisest start-up ettevõtetesse või IT-valdkonda. Uuenduste juurutamisel vajatakse teadlikku tuge, nagu seda on näiteks põllumajanduses konsulentide kujul tehtud.

Kutsehariduse arendajailt oodatakse oskuspõhiseid piirkondlikke lahendusi. Eeskujuks on Šveits, Soome ja Saksamaa, kus akadeemiliste gümnaasiumiainete asemel on rõhk kulukamal tehaseõppel. Ühiselt järeldati, et tööstuse vastu huvi tekitamise õige aeg on põhikoolis – kogemuslugudest, õppekäikudelt või praktikalt positiivse kogemuse saanud noor tuleb hiljem meelsasti ettevõttesse tööle. Tartumaa ettevõtetel on head praktikasuhted Tartu Rakendusliku Kolledžiga ja ülikoolidelegi leidub uurimisteemasid kraadiõppe tasemel.

Tööstuspäevade raames kohtumised aitavad Hansavestil mõista klientide vajadusi tööjõu osas ja kavandada õpet koolituskeskuses. Hansavestiga koos arutlesid Eesti tootmisettevõtete arengu üle:

 1. Andri Haran – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht;
 2. Kaarel Lehtsalu – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna ekspert;
 3. Raul Kütt – Eesti Masinatööstuse Liidu juht;
 4. Tambet Lepp – Tarmetec/Metec;
 5. Fredi Kaasik, Sigrid Lauren, Karin Ruus – Thermory;
 6. Alfred Brand, Jaanus Ljahov, Priit Vaikmäe – B&W Metall;
 7. Emöke Sogenbits, Rainer Kallas, Marika Maschorov – Hanza Mechanics;
 8. Oskar Kilk – Torm Metall;
 9. Tanel Joost – Equa;
 10. Kristjan Joost, Janno Joost, Martin Joost – Afterone;
 11. Janek Sirg ja Kerli Karpa – Hansavest.

Hansavesti korraldustiim tänab Tartumaa tööstuspäevadel osalenuid kogemuste jagamise ja mõttevahetuste eest.

Uute kohtumisteni!

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.