Töötajate värbamine põhikohaga tööle või rentimine vastavalt vajadusele?

Eesti tööjõuturul on viimastel aastatel toimunud muudatused, mis on oluliselt muutnud tööandjate ja töövõtjate vahelisi suhteid. Järjest väheneb nende töötajate osakaal, kes soovivad töötada viis päeva nädalas ajavahemikul 8 – 17. Tööjõuturgu iseloomustavaks märksõnaks on saanud paindlikkus.

Töötajad otsivad järjest enam paindlikke töösuhteid ning teisalt lisandub ka järjest neid ettevõtteid, kes ei soovi pidevalt palgal hoida suurt arvu põhitöötajaid, kuid kellel on vaja aeg-ajalt kvalifitseeritud lisatööjõudu suuremate tellimuste täitmisel. Teisalt kaasneb tööjõu otsimisega ettevõttele risk, et värvatud tööjõud pole tasemel.

 

Lahendus: renditöötajate kaasamine

Renditööjõu kasutamine aitab aga selle probleemi lahendada. Hansavest vahendab renditööjõudu Eesti metalli-, logistika- ja tootmisettevõtetele peamiselt lisaks Eestile ka Ukrainast ja Lätist. Ettevõtte on tegutsenud selles vallas juba 15 aastat ning aasta-aastalt on kliendibaas kasvanud. Selle põhjus on lihtne – renditööjõu kasutamine on ettevõttele mugav ja paindlik võimalus kasutada optimaalselt oma ressursse.

Teisisõnu saab ettevõtte keskenduda vaid oma põhitegevusele. Kuna tegemist on paindliku koostöövormiga, saavad ettevõtted lisaks pikaajalistele töösuhetele rentida töötajaid ka lühiajaliselt.

„Viimastel aastatel on tööjõuturg teinud läbi väga suure muutuse, kus järjest väheneb tähtajatult palgatud inimeste arv ja teisalt suureneb tööränne nii linnade kui ka riikide vahel. Seega kasvab lähiaastatel nõudlus paindliku kui samas kvalifitseeritud tööjõu järele veelgi,“ ütles tööjõurendiga tegeleva Hansavest Rental tegevjuht Janek Sirg.

 

Alusta vajaduse kaardistamisest

Tööjõurendi protsess algab kliendi vajaduse kaardistamisega. Klient kirjeldab täpselt, milliste oskustega (sertifikaadid, keeleoskus jne) töötajaid ta soovib ning edastab oma soovi Hansavestile.

Hansavest värbab selle alusel vajaminevad töötajad, ajab korda nende paberid, transpordib nad Eestisse, viib vastavalt vajadusele läbi värvatute oskuste testimise ja sisseelamiskoolituse.

Vajaduse korral otsib Hansavest töötajatele ka majutuse ja korraldab elukohta registreerimise. Välismaalaste koduks on 3–4-toalised puhtad ja soojad korterid, kus on internet ja teler, kuna Hansavesti hinnangul tagavad korralikud olmetingimused kõrge tööviljakuse.

Ettevõttel on võimalik tööjõudu rentida alates mõnest inimesest kuni suurema töötiimini. Tuleb vaid kaardistada ootused tööjõule ametikohtade lõikes ning muu jääb juba värbaja hooleks, et leida ettevõttesse tööle nii vanuse, soo kui ka oskuste poolest sobivad inimesed.

 

Töötajate värbamine kui turundus

Tänapäeval on värbamisest saanud juba turunduse üks haru, kus firmadel tuleb oma toodetele ja teenustele lisaks turundada ka ennast potentsiaalsetele töötajale. Meeldib see ettevõtjatele või mitte, aga firma kõige suurem vara on see, kes lahkub pärast kella viit kontorist või tööpingi tagant.

Seetõttu ongi töötajate, ja eriti õigete töötajate leidmine muutunud väga oluliseks ning tasub kaaluda pöördumist Hansavesti poole, kellel on tööjõu vahendamisega juba 15 aasta pikkune kogemus.

Renditööjõu kasutamine Hansavesti vahendusel on mugav ja kiire, kuna aitame teil vajalikud töötajad leida juba paari nädala jooksul pärast pöördumist.

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.