Vastab Hansavesti jurist Nele Paluoja – Mis vahe on renditööjõul, ajutisel tööjõul ja välistööjõul?

Renditööjõu, ajutise tööjõu ja välistööjõu kasutamine Eestis on aastatel 2022–2023 tekitanud palju arutelusid. Seadusandluses on tehtud muudatusi, kuid pretsedentideta on nende tõlgendamiseks ruumi rohkesti. Hansavesti poole on pöördutud küsimustega, mis peamiselt puudutavad välismaalaste ehk ELi välistest riikidest pärit isikute töötamist Eestis. 

Välismaalasi puudutavad mõisted

Välismaalaste töötamise õiguste ja probleemide üle arutledes on esmalt vaja selgitada välismaalasi puudutavaid mõisteid, mis omavahel küll haakuvad, ent samas kannavad endas erinevaid mõtteid. 

Välismaalaseks, sh välistööjõuks peetakse Välismaalaste seaduse mõttes isikut, kes ei ole Eesti kodanik. Selleks on nii Euroopa Liidu kodanikud kui ka isikud väljastpoolt EL-i. 

Nele Paluoja hansavesti tõõjõu teenus
Hansavesti jurist Nele Paluoja

Renditööjõu alla liigituvad töötajad, keda nende tööandja rendib tasu eest kasutajaettevõtjale ehk klassikaliselt on tegemist kolmnurksuhetega, milles eksisteerivad tööandja, renditav töötaja ja selle töötaja kasutaja ehk kasutajaettevõtja. Töötajate rentimine ei ole piiratud kodaniku staatusega, st rentida võib nii Eesti elanikku kui ka välismaalast.

Renditööjõuna võidakse käsitleda ka hooajatöötajaid, keda võetakse tegema suuremahulisemaid töid olenevalt aastaajast: näiteks suvetöötajad turismisektoris ja samuti meedias sageli mainitud põllumajandustööde tegijad, sh maasikakorjajad. Loetelu, millised tööd loetakse hooajast sõltuvaks tegevusalaks, kehtestatakse igal aastal eraldi seadusandja määrusega. 

Osaliselt võivad teatud isikud kuuluda kõikide mõistete alla. Hansavestile esitatud küsimustele vastamisel on siinkohal kasutusel termin renditööjõud nende töötajate puhul, kes on pärit Euroopa Liidu välistest riikidest, kuna nende inimeste tööjõu kasutamisega arvatakse rahvasuus olevat enim probleeme. 

Samas, nagu alati, on mündil kaks poolt, kuid sageli leiab kajastamist negatiivsem vaatenurk. Ajakirjanduses laiemalt levinud ja kergelt kallutatud teemaarendused ei kanna alati edasi kõige objektiivsemat infot. Täpsemat teavet on võimalik küsida PPA migratsiooninõustajatelt otse Politsei- ja Piirivalveametist. 

Hansavestii juristil Nele Paluojal on tööjõu seadusandluses pikaajaline kogemus. Antud artiklite sarjas jagab ta endapoolseid selgitusi ja täpsustusi erisugustele tööjõu mõistetele ja teemadele, et tagada meie valdkonnas rohkem ühest arusaamist ja selgust. Vaata ka teisi jurist Nele Paluoja selgitusi tööjõu seadusandlusest:

    1. Kuidas toimub Euroopa Liidu välistest riikidest pärit isikute töötamine Eestis?
    2. Kuidas käib välisriigi kodaniku töölevõtmine Eestis?
    3. Millised on ukraina kodanike Eestis töötamise võimalused?

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.