Hansavesti koolituskeskus tagab renditöötaja kvaliteedi

Võttes tööle uue töötaja või renditöötaja, ei tea ettevõte kunagi täpselt, millised on uue töötaja tõelised oskused. Kui tähtajatu lepinguga töötajal on sisseelamiseks ja oskuste ühtlustamiseks veel mingigi aeg, siis renditööjõu puhul sellist võimalust ei ole, sest renditööjõudu kasutav ettevõte tahab saada kindlate oskustega töötajaid.

Ent kuidas seda tagada? Hansavest on selleks rajanud suisa eraldi koolituskeskuse.

Paljudel juhtudel on renditööjõudu kasutavatel ettevõtetel uusi töötajaid tarvis suurte tellimuste täitmiseks, mille puhul on ülioluline ajafaktor. Seega pole ettevõtetel töö käigus enam aega ega vahendeid uute töötajate väljaõpetamiseks, mistõttu nende oskused peavad kohe vastama firma nõuetele.

Värvates Eestist tööjõudu, on olukord lihtsam, kuna oskustööliste sertifikaadid ja erinevad nõuded on üheselt mõistetavad. Seda aga ei saa alati öelda näiteks välismaalt tulevate renditöötajate kohta, kelle oskused ei pruugi kaugeltki vastata siinsetele nõuetele.

Nii näiteks vahendab Hansavest metallitöölisi Ukrainast, kus on küll palju suurettevõtteid kui ka suure kogemusetega metallitöölisi. Kui aga Eesti metallifirmades teevad töötajad mitmeid erinevaid tööoperatsioone, siis klassikalises Ukraina suurettevõttes on iga erineva töötsükli jaoks erinev inimene.

Seega võib vabalt juhtuda, et keevitaja, kellel on selja taga 15 aasta pikkune töökogemus, oskab tegelikult keevitada vaid ühte positsiooni ega oska lugeda jooniseid.

Näiteks kui Eesti ettevõte otsib endale Ukrainast kogemustega töötajaid, siis võib ta tõesti saada pikaajalise tööstaažiga töötaja, kelle sisuline oskuste pagas pole aga piisavalt suur.

Renditöötaja koolitamisel ja oskuste tõestamisel tuleb appi koolituskeskus

Vältimaks taolisi olukordi on Hansavest rajanud Pärnusse oma koolituskeskuse, kus kaardistatakse nii uute töötajate oskused kui ka viiakse läbi täiendõpe.

Eestisse jõudnud välistöölise võtab Pärnus kõigepealt vastu tema isiklik projektijuht, kes tutvustab talle lähemalt tulevast tööd, siinset töökultuuri jms. Seejärel läheb töötaja koolituskeskusesse, kus testitakse tema tööoskuste vastavust Euroopa standarditele.

Testimisel teeb Hansavest tihedat koostööd oma klientidega, kes kirjeldavad, milliste oskustega töötajaid nad vajavad. Seejärel sooritavad keevitajad ja CNC-operaatorid testi, mille tulemuste põhjal selgub, kas töölised saavad kohe tööle asuda või peavad nad enne ka koolituse läbima.

Koolituse pikkus oleneb samuti konkreetse töölise oskustest ning kliendi vajadusest. „Siin saame olla hästi paindlikud ning arvestada iga kliendi vajadusega eraldi. Nii näiteks oleme viinud koolituse või testimise läbi koostöös kliendiga, kes on toonud omalt poolt materjalid ja tööjoonised,“ tõi Hansavesti juhatuse liige Janek Sirg näite.

Testimisele lisaks viib Hansavest läbi ka täiendõpet Eestis juba töötavatele inimestele, et tõsta veelgi nende kvalifikatsiooni.

Hansavesti töötajad on sellest ka ise väga huvitatud, kuna läbi täiendõppe saavad nad tulevikus kõrgemat palka ja Hansavest omakorda saab klientidele pakkuda kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu. See on ka renditöötaja jaoks suureks motivaatoriks, mis samas ei jää töötajat uue töökoha kanda.

Janek Sirg tõi näitena töölise, kes muidu töötab MIG/MAG keevituse peal, kuid täiendõppe järel saab alustada töötamist ka TIG keevituse peal. „Kindlasti ei puudu meie koolituste juurest jooniste ning tingmärkide õpe, kuna järjest rohkem kliente soovib keevitajat, kellel oleksid ka koostaja oskused.

Otse Ukrainast taolisi keevitajaid pigem ei saa, kuna Ukraina suurtel tehastel on teistmoodi töökorraldus,“ rääkis Janek Sirg.

Hansavesti koolituskeskus on omanäoline Eesti renditööjõudu pakkuvate firmade seas ja Janek Sirg ei teinud saladust, et firma seisukohalt on tegemist mitte just väikese kuluartikliga. Teisalt on koolituskeskus ennast renditöötajate oskuste tõestamisega igati õigustanud, sest ainult nii saab Hansavest kindel olla enda partneritele pakutavate renditöötajate kvaliteedis.