KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: metallitöö

Koolituskava: Hansavest_TIG_keevitaja_koolituskava_2022_EST

Õppekeel: Eesti keel või vene keel

Koolituse maht tundides: 80 (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 20
 • Praktilise osa maht: 50
 • Iseseisev töö: 10

Sihtgrupp: metallitööst huvitatud eelneva keevituskogemusega vähemalt 18-aastased inimesed; keevitajad, kes soovivad teadmisi ja praktilisi oskusi täiendada; täiskasvanud, kellel on soov omandada TIG-seadme kasutusoskus, et tõsta konkurentsivõimet tööturul.

Nõuded õpingute alustamiseks: nõuded puuduvad

Koolituse eesmärk: kursuse läbinu omandab TIG keevitusseadme kasutusoskused, mida on koheselt võimalik praktikas kasutama hakata

Õpiväljundid:

 • oskab valida õigeid töö- ja kaitsevahendeid
 • oskab TIG-keevitusega keevitada erinevaid materjale (terast, roostevaba terast, alumiiniumi), tunneb keevisliiteid ja keevituse tingmärke
 • teab erinevaid keevituse positsioone
 • osakab lugeda ja kasutada WPS-sse
 • oskab parandada ja teha järeltöötlust detailidel
 • oskab seadistada TIG-keevituseaparaati vastavalt materjalile
 • oskab ette valmistada kooste vastavalt joonisele
 • keevisõmbluste vead ja nende tekkepõhjused
 • oskab keevituse järeltöötlust

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris.

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskesuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ning sooritanud ettenähtud testid vähemalt hindele rahuldav (3).
 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest ning sooritanud praktilise töö.

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja: Egon Marder, keevitusõpetaja, egon@hansavest.com

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: 15 a professionaalset töökogemust keevitustööde erivaldkondades. Läbitud kursused: 1. Keevitaja baaskursus; 2. Keevitaja 4. taseme kursus, 3. Keevituskordinaatori kursus B-tase, 4. VT2- visuaalne kontroll kursus, 5. Tuletööde koolituse kursus,

Koolituse maksumus (käibemaksuga): 2000€

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (20 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Töökoha korraldamine
  • Töökaitsevahendid ja ohutusnõuded
  • Terminoloogia
 1. Praktiline osa (50 akadeemilist tundi)
  • TIG protsessi tutvustus
  • keevisliited, keevituse tingmärgid
  • On tutvunud tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga
  • töövahendite valimine
  • TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine
  • vahekontrolli tegemine ja keevitatud detailide järeltöötlemine
  • töövahendite ja keevitus parameetrite valimine

Koolituskava kinnitatud: 01.05.2021

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: Egon Marder, egon@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.