Saaremaa tööstuspäevad Hansavestiga 2023

Saaremaa töötleva tööstuse hetkeolukord võeti tööstuspävadel koos Hansavestiga pilgu alla 24. ja 25. mail. Tootmisettevõtetes tutvuti tootmisetappidega ning uuriti toote arendamise ja turgudel levitamise rõõme-muresid. Hariduskeskustes vahetati mõtteid tööjõu koolitamise teemadel.

Saaremaa on tegelikult tööstussaar 

Esmapilgul üllatavat väidet, et Saaremaa on pigem tööstussaar, kinnitasid nii tootmisettevõtete kui ka hariduskeskuste juhid. Tööstuslik tootmine, sinimajanduse valdkonnad, turism ja UNESCO tasemel loodushoid toimivad siin käsikäes. Ettevõtetes on tavaks hoida ja kaasata Eesti koostööpartnereid. Palgarallit ei ole sihiks võetud ja hoitakse mõistlikku stabiilsust. Teiste valdkondadega võrreldes on saarel tootmistöö tasustatud väärikalt.

  • Elektroonikatööstuse ettevõtted tegutsevad Kuressaares üksmeelselt, korraldavad ühiselt koolitusi ja ei jäta teist hätta ka siis, kui on vaja tootekomponente vahetada. 

Incap Electronics Estonia toodab elektroonika trükkplaate ja laevade akusüsteeme. Börsiettevõtte äriarendusjuht Tiit Priske sõnas rahuloluga: „Meie toodetud rallisimulaatorite lisaseadmed on maailmas järjest nõutumad. Sealjuures muutume järjest julgemaks ka turunduses.“ 

Ouman Estonia toodab hooneautomaatikat kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete jaoks.

Incap Electronicsi külastus Andri Harani (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium), Arno Kolki (Eesti Elektroonikatööstuse Liit), Tiit Priske (Incap Electronics Estonia), Raul Küti (Eesti Masinatööstuse Liit) ja Hansavesti tiimiga

Tootmisjuht Rando Kubits selgitas: „Kuigi rakendame järjest targemaid masinad, on inimestel veel tööd küllalt. Sest kui samaaegselt on tootmises palju erinevaid tooteid, siis tuleb seadmeid tihti ümber seadistada.“ 

  • Töötleva tööstuse ettevõtetest viibisime Mullutu asulas kunagise karusloomafarmi maadel paiknevas Freudenberg Sealing Technologies tehases, kus toodetakse kummidetaile ja tihendeid autotööstusele. Tehasejuht Kaupo Kirs tõi näite: „Inimene oma tunnetusega teeb mõnes tootmisetapis tõhusamat tööd kui masin, eriti detailide kvaliteedi kolmemõõtmelisel kontrollimisel.“
Arno Kolk, Raul Kütt, Erik Keerberg ja Rando Kubits (Ouman Estonia), Hansavesti tiim, ja Andri Haran
Ahti Rüüs (Hansavest), Raul Kütt (Masinatööstuse Liit), Kaupo Kirs (Freudenberg Sealing Technologies)

Kõikides ettevõtetes oli tunda muhedat tööõhinat ja optimismi. Silma jäi, et mida nüüdisaegsem ja puhtam on töökeskkond, seda rahulolevamalt tegutsevad oma ametis naistöötajad. Murekohana tõusis esile see, et tootmise laiendamisel vajalik elektrivõimsuse suurendamine sõltub paraku pealinna ametnike dokumendimenetluse aeglusest. Nii öövahetuste vähendamise plaan kui ka sadade töökohtade säilimine üleüldse sõltub aga ettevõtte vastavast elektrivõimsusest.

Hariduskeskused ja ettevõtted tegutsevad käsikäes

Saaremaa ettevõtted populariseerivad tööstuserialasid koolinoorte hulgas koos kodusaare hariduskeskustega. Ilmne on, et noorte huvi tööstuserialade vastu suureneb siis, kui õpilased tutvuvad tootmistööga järk-järgult juba nooremas kooliastmes.

TalTech Kuressaare Kolledžis tõusis aruteluteemaks reaalainete õppimise tähtsus gümnaasiumis. Praegu kulub esimesel kõrgkooliaastal palju ressurssi tudengite teadmiste taseme järeleaitamiseks reaalainetes. Lääne-Eesti saarte biosfääriala toimekeskusena tegutsev kolledž toetab koos kompetentsikeskustega inseneri- ja keskkonnaharidust ning teadus- ja arendusteenuseid. Kõrgharidust pakutakse meretehnika, väikelaevaehituse ja sinimajanduse aladel

Kuressaare Ametikooli lai erialavalik lähtub kogu saare vajadustest. Õppima oodatakse nii põhikooli lõpetanud kui ka gümnaasiumi läbinud inimesi. 

TalTech Kuressaare Kolledžit tutvustamas Villu Vatsfeld (TalTechi Kuressaare Meretehnoloogia Kompetentsikeskuse juhataja)

Eri vanuses õppurite hulgas hinnatakse väga töökohapõhist õpet. Upa külla rajatud Tehnoloogiamajaka töökodades leiavad kasutust mitmesugused praktilise õppe võimalused. Tööstuspäevalised tundsid end Ametikooli andekate noorte kätetööde keskel nagu kunstigaleriis.

Kuressaare ametikooli tutvustamas Andres Meisterson (Kuressaare Ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja) ja Neeme Rand (Kuressaare Ametikooli direktor)
Kuressaare Ametikooli laevaehitus

Tööstuspäevade arutelud avardavad pilku

Saaremaa tööstuspäevade aruteludest jäi kõlama mõte, et meie riigis aitavad edu saavutada hea haridus, noorte tugisüsteem ja toetav töökeskkond, kus õpitut praktikasse rakendada. 

Eesti tublid noored oskavad valida huvitavaid erialasid ja leida tasuvat tööd. Riigi majanduse jaoks oluline tootmistöö tõuseb noorte ametivaliku nimekirjas kõrgemale siis, kui ettevõtetes kohandada töökeskkonda inimese jaoks sobivamaks ja tõsta juhtimiskvaliteeti.

Ettevõtted vajavad riigi tuge lihtsama asjaajamise näol, et hoida fookust ja pühenduda oma põhitegevusele – ettevõtlusele. Erialaliitudesse koondumine aitab vahetada teavet ja suhelda riigiga.

Täname aruteludes osalenud tööstuspäevalisi:

Andri Haran – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht; 

Arno Kolk Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juht; 

Raul Kütt – Eesti Masinatööstuse Liidu juht; 

Merit Kindsigo – TalTech Kuressaare Kolledži direktor; 

Villu Vatsfeld – TalTechi Kuressaare Meretehnoloogia Kompetentsikeskuse juhataja;

Neeme Rand – Kuressaare Ametikooli direktor; 

Andres Meisterson – Kuressaare Ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja; 

Erik Keerberg – Ouman Estonia  tegevjuht; 

Rando Kubits – Ouman Estonia tootmisjuht;

Margus Jakobson – Incap Electronics Estonia tegevjuht; 

Tiit Priske – Incap Electronics Estonia äriarendusjuht;

Kaupo Kirs – Freudenberg Sealing Technologies tehase juht;

Kerli Karpa – Hansavesti klienditeenuse arendusjuht;

Ahti Rüüs – Hansavesti võtmekliendihaldur;

Kristjan Rähn – Hansavest Koolituskeskuse juht.

Kui soovite võtta osa meie järgmistest Tööstuspäevadest või saada teada, kuidas Hansavesti renditööjõud Teie ettevõttele väärtust looks, siis võtke meiega ühendust ja koostöös leiame lahenduse!

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.