Usume, et hea töötaja leidmine ja palkamine peab olema lihtne

Vanasti töötas igas Eesti talus peremehe kõrval ka sulane. Hea sulane oli väärt mees, kelletaolist polnud lihtne leida. Nagu tänapäevalgi, mil tasemel oskustöölise leidmiseks kulub tunde tuhlamist ja tihumeeter tikke.

Eelnevat muidugi juhil, kui just ei pöördu meie poole – sest just meie eriala on otsida ning leida kasvavatele ettevõtetele kõrgelt motiveeritud metalli-, oskus- ja liinitöölisi, kelle oskustes oleme ise eelnevalt veendunud.

Eestis on tihti väärt mehed ise kõrgemal palgal kaugtöölised. Meie seal, nemad siin. Ka pole ettevõtte lühiajaline lisajõuvajadus koos eesti palgaga enam piisavalt ahvatlev pikemat stabiilsust soovivale kohalikule töölisekandidaadile. Välismaalt meie vahendusel välismaale minejad on oma ala parimad, nagu Eesti pendeltööliste paremik Põhjamaades.

Aitame töötaja leidmisel täisteenusega

Meie teenus on täisteenus. Meie põhimõte on, et kliendi jaoks peab see kõik olema lihtne. Nii ongi. Meie kanda jääb kõik, teie anda tööjärg ette. Sisendiks teie poolt nimetatud tööperiood ning inimeste arvud ja erialad, võtame vilunult enda kanda kogu koorma, mis muidu jääks ettevõtte õlgadele ning kujuneks meie teenusest aja ning raha arvestuses aeglasemaks ja kallimaks ning riskantsemaks ettevõtmiseks.

Jah, sisuliselt oleme personaliosakonna käepikendus välistööjõuga seotud küsimustes. Tehes võõrtööliste leidmise meile ülesandeks, hoiab teie ettevõtte kokku hulga aega ning närvirakke ja saab keskenduda oma põhitegevusele.

Kõik, mis kõlab keeruliselt – õigete inimeste välismaalt leidmine, kindlustamine, transport, majutus, lõimimine – see on meile pikalt käpas põhitegevus.

Kuidas vähendame ettevõtte halduskoormust ja kulusid töötaja palkamisel?

Meie kanda jääb asjaajamine Politsei- ja Piirivalveametiga. Hoolitseme, et välistöölistel oleksid kehtivad tööviisad. Viisaga töötamist ei piira kvoodid, inimeste piirmäärad on elamislubade jaoks. Inimene tohib töötada aasta jutti ja kolm kuud puhata, siis peab kolm kuud eemal olema ja alles siis tohib uuesti tööle asuda.

Kvoodid kehtivad ajutisele või alalisele elamis- ja tööloale, mille saamise osas võime parimaid töölisi aidata, kuid ei luba midagi.

Seetõttu samuti hoolitseme, et inimeste elud ja tervised oleksid igakülgselt igaks puhuks kindlustatud, et nii nende, meie kui teie jaoks saaksid kõik halbade asjaolude kokkusattumisel tekkivad riskid maandatud.

Meie leida jäävad ka välistööliste elukorterid, asugu pakutav töökoht mistahes Eesti otsas. Peame väga oluliseks, et töölistel oleksid korralikud tingimused päevatööst puhkamiseks ning kultuurseks vaba aja veetmiseks. Seetõttu ei majuta me tööle tulnud inimesi kunagi narikorruste kaupa kitsastesse tingimustesse, vaid ühiskorteritesse, kus neil on ruumi nii omaette kui omavahel olemiseks.

Kuna võõrtöötajad tulevad teisest, kuigi meie omale lähedasest kultuuriruumist, aitame neil siin kohaneda ka kohaliku eluga. Meie lahti seletada jäävad Eesti töökultuuri ja argikommete eripärad, sest meil on inimeste sujuvaks sisseelamiseks ja kultuurierinevuste pehmendamiseks loodud oma tugi- ja usaldusisikute süsteem. Ja kui vaja, leiame neile oma varudest ka vajalikud töörõivaid.

Hansavest aitab leida töötajaid suurettevõtetesse

Hansavesti peamised kliendid on astunud üle rajaläve tööstusvaldkonnast. Meie vahendusel on saanud väärt keevitajaid ning pingitöölisi mitmed metallitööstusettevõtted. Logistikavaldkonnas saame kindlasti aidata hooajalise lisajõuga, näiteks komplekteerijatega. Samuti on meie inimesed tööl tootmisliinidegi taga.

Meie kontorid asuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus, meie esindajad tegutsevad ka kesk-Eestis. Meie peamised värbamistagalad asuvad Läti ning Ukraina tööstuspiirkondades. Pidevalt on meie kaudu Eestis tööl 300-400 inimest, kuigi võiks olla rohkemgi.

Enamus meie siinseid rendtöötajaid on ametis Harjumaal, kuid vajadusel saame nad tuua tööle ja elama kuhu tarvis. Kuid meie ulatus ei piirdu pelgale Eestiga. Meie partnerite seas on ka Põhjamaa riikide tootmisettevõtteid. Niisiis saame pakkuda parimal tasemel ja tööandjale mõistliku palgafondiga, samas kodumaa mõistes soliidselt teenivaid renditöölisi tööstus- ja logistikavaldkonnale Mustast merest Barentsi mereni.

Miks meid usaldatakse?

Meie poole pöördutakse, sest oleme omal alal professionaalid. Viisteist aastat valdkonnas tegutsemist tähendab tohutult teadmisi, kust ja kuidas leida kiirelt ja seaduslikult õigeid inimesi keevitajatest komplekteerijateni. Õiged inimesed leidmaks õigeid inimesi – need oleme meie, Hansavesti tööjõuspetsialistid.

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.