Purustame hirmud välistööjõu palkamisel

Tööjõu lünkade täitmisel Eesti tootmisettevõtetes kaasatakse üha enam paindlikku välistööjõudu, mille eelised on muutuste valmidus ja erioskused. Siiski on levinud ka mõningad hirmud.

Kuidas Hansavestis muudetakse hirmud hoopis väljakutseteks?

Peamiseks väljakutseks välistööjõu kaasamisel on uskumus, et ettevõttes võivad suureneda tootmis- ja tööjõukulud, kuna põhitegevuse – tootmise korraldamise kõrval tuleb tegeleda välistöötajate keele- ja kultuurierinevustega ning koolitamisega, kui mõnest oskusest jääb vajaka.

1. väljakutse: keelebarjäär võib häirida välismaalt tulnud renditöötaja tööd.

Töötajate keelebarjääri on arvatud üheks peamiseks takistuseks tootlikkuse ja tööohutuse tagamisel, kus on eriti vaja mõista reegleid ja juhiseid. Hansavesti vahendusel tulevad välisriikidest töötajad, kes suhtlevad peamiselt vene ja inglise keeles. Kui töökohal on vaja teada olulisemaid oskussõnu, kindlustab Hansavest töötajale nende teadmiste omandamise Hansavest Koolituskeskuses. Me selgitame eelnevalt välja kliendi nõuded ja tagame, et valitud töötaja vastab lubatud kriteeriumitele.

2. väljakutse: renditöötaja kultuurišokk võib mõjuda kehvalt tema tööjõudlusele ning kogu meeskonna töövõimele.

Välismaalt tulnud töötajal võib tekkida kultuurišokk, kui ta kaugel oma perekonnast ja kodumaast seisab silmitsi uue olukorraga. Hea, kui meeskonnas on valmidus võtta omaks teistsuguste harjumustega töökaaslast. Hansavestis ei jää uus töötaja kohanemisraskustes üksinda. Meie võtmekliendihaldur vastab töötaja küsimustele ja selgitab nii töiseid kui igapäevaelu nüansse. Oleme koostanud ka kogemuspõhise juhendmaterjali kohanejate paremaks toetamiseks. Töötajate majutamisel me arvestame inimeste omavahelise sobivusega, teeme ka jõulukinke ja töötajad saavad osaleda ühisüritustel. Alati on meeldiv kuulda töötajate muljeid mõnusast õhkkonnast ettevõtetes ja abivalmis meeskonnakaaslastest. 

3. väljakutse: välistööjõul ei pruugi olla õigeid tööoskusi ega õpihuvi, et täita tööülesandeid kvaliteetselt.

Välistööjõu oskuste või õpihuvi puudumist on kuuldavasti ette tulnud siis, kui ebapädevad töövahendajad on toonud tööle välismaalasi, selgitamata välja inimeste tööoskusi ja motivatsiooni. Hansavestis me värbame ettevõtetele selliseid renditöötajaid, kellel juba on arvestatavad oskused ja kes kindlasti tahavad tööd teha. Erialased testid ja katsed läbinud töötajale leiame töökoha, mis on kompetentside tasemelt just temale sobiv. Hansavesti Koolituskeskuse täiendõppes tutvustatakse spetsialistidele Euroopa töötleva tööstuse standardeid ning õpetatakse MMA, MIG/MAG ja TIG keevitust, töötamist metalli CNC-freespingil ja tööstuslike robotseadmetega. 

Ärikliendi ettevõtte vajadused on Hansavesti lähtepunkt

Nagu eelpool kirjeldatust järeldub, saab välistööjõu palkamise väljakutseid lahendada eelkõige kogemuste toel ja usalduslikus koostöös. Hansavesti 2022. aasta rahulolu-uuringutest tõusis esile, et meie äriklientidel metalli-, elektroonika- puidutööstuse ja logistikaettevõtetel on head kogemused meie kaudu tulnud oskustöölistega ja Hansavesti usaldatakse. 

  • Äriklientide esindajad märkisid uuringus, et väga rahul ollakse Hansavesti võtmekliendihalduritega, kes pakuvad töötajaile tugiteenust. Tõdeti, et Hansavesti renditöötajad saavad oma tööga hästi hakkama ja töödistsipliin on hea, tublimaid töötajaid tõsteti esile nimeliselt.
  • Renditöötajate uuringust jäi kõlama rahulolu oma töökohaga ja neil on Hansavestis hoitud tunne. Eestisse tullakse kindla plaaniga teha tööd, et parandada enda ja oma koduste lähedaste heaolu.

Hansavesti kutsumus on aidata Eestis tootmisettevõtetel kasvada ja areneda. Me panustame Eesti tööjõuturu heaks sellega, et toetame tootmisettevõtete püsimist igas maakonnas. Sel moel säilivad ka kohalike inimeste töökohad ja meie riigi piirkonnad edenevad. 

OSKA uuringu aruandest „Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ järeldub, et järgmise 10 aasta prognoositud tööjõuvajadus Eestis on suurem, kui tööturule sisenev põlvkond suudab ära katta. Välistööjõu kaasamist nähakse arvestatava võimalusena ja tuuakse välja, et osadel tööstuse kutsealadel toimib pigem lühem väljaõpe, mis on just Hansavesti Koolituskeskuse tugevus. Kui inimesest  hoolitakse ja ta saab õpet, mis tulevikus suurendab tema heaolu, tuleb ta hea meelega Eestisse tööle ning sulandub siinsesse töökeskkonda kiiresti.

Tootmisettevõtte tootlikkusse  maksimaalselt panustavate töötajate leidmine on Hansavesti eesmärk. Meie põhitegevuseks on töötajate heaolu eest hoolitsemine ja kollektiivi sulandamise toetamine ning äriklient saab keskenduda oma põhitegevusele – tootmisele. Terviklahendusena me hoolitseme Hansavestis selle eest, et töötajal on vajalikud oskused, korrektsed dokumendid, eluase ja kohanemise tugi.

Kui soovite võtta osa meie Tööstuspäevadest Saaremaal või saada teada, kuidas Hansavesti renditööjõud Teie ettevõttele väärtust looks, siis võtke meiega ühendust ja koostöös leiame lahenduse!

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.