Uudised2021-01-13T16:55:51+02:00

Töötajate värbamine põhikohaga tööle või rentimine vastavalt vajadusele?

Töötajate värbamine põhikohaga tööle või rentimine vastavalt vajadusele? Eesti tööjõuturul on viimastel aastatel toimunud muudatused, mis on oluliselt muutnud tööandjate ja töövõtjate vahelisi suhteid. Järjest väheneb nende töötajate osakaal, kes soovivad töötada viis päeva nädalas ajavahemikul 8 – 17. Tööjõuturgu iseloomustavaks märksõnaks on saanud paindlikkus. Töötajad otsivad järjest enam paindlikke töösuhteid ning teisalt lisandub ka järjest neid ettevõtteid, kes [...]

Uue töötaja sisseelamine on lihtsam kui arvata võib

Uue töötaja sisseelamine on lihtsam kui arvata võib Ettevõtted näevad palju vaeva ja kulutavad nii aega kui ka raha leidmaks endale uusi töötajaid. Paraku võivad need pingutused kanda vähe vilja, kui uus töötaja ei suuda sulanduda kollektiivi või ei saa hakkama oma ülesannetega. Kuidas taolist olukorda vältida? Ettevõttesse uue töötaja leidmine on alati väljakutse. Lisaks sobiva inimese leidmisele, tuleb [...]

Renditööjõud on hea võimalus tuua ettevõttesse motiveeritud spetsialist

Renditööjõud on hea võimalus tuua ettevõttesse motiveeritud spetsialist Heade ja tublide töötajate leidmine tööstuse, logistika või liinitöö valdkonnas on väga lihtne – tuleb pöörduda Hansavesti poole. Meie tagame selle, et teie ettevõttesse tuleb just õigete oskustega tegus töötaja. Renditööjõudu valides uurib Hansavest põhjalikult kandidaatide tausta ja vaatab läbi elulookirjeldused. Samuti vestleme igaühega ning paneme oskused proovile ka katsetel oma [...]

Hansavesti koolituskeskus tagab renditöötaja kvaliteedi

Hansavesti koolituskeskus tagab renditöötaja kvaliteedi Võttes tööle uue töötaja või renditöötaja, ei tea ettevõte kunagi täpselt, millised on uue töötaja tõelised oskused. Kui tähtajatu lepinguga töötajal on sisseelamiseks ja oskuste ühtlustamiseks veel mingigi aeg, siis renditööjõu puhul sellist võimalust ei ole, sest renditööjõudu kasutav ettevõte tahab saada kindlate oskustega töötajaid. Ent kuidas seda tagada? Hansavest on selleks rajanud suisa [...]

Hansavesti töötajate kindel tugi – personaalne tugiisik

Hansavesti töötajate kindel tugi – personaalne tugiisik Ainult töötaja, kes tunneb ennast kindlalt ja kes ei võta tööle kaasa igapäevaseid olmemuresid, suudab olla võimalikult efektiivne. Kuidas seda saavutada? Hansavestis on selle jaoks personaalsed tugiisikud ehk projektijuhid, kes pakuvad välistöötajatele kindlat tuge nii töö- kui olmemurede korral. Hansavest eristub sellega Eesti renditööturul oma konkurentidest ja kuigi projektijuhtide kasutamine on ettevõttele [...]

Välismaalase töötamine Eestis ehk millele mõelda välismaalt töötajat palgates?

Välismaalase töötamine Eestis ehk millele mõelda välismaalt töötajat palgates? Eestis töötab käesoleval aastal hinnanguliselt juba 30 000 võõrtöölist ning tõenäoliselt kasvab nende arv tulevikus veelgi. Mida aga silmas pidada, kui soovite palgata töötajat väljastpoolt Euroopa Liitu? Üldjuhul on elamisloa alusel Eestis elavatel välismaalastel õigus Eestis töötada ja alates 2013. aastast ei väljastata Eestis enam eraldi tööluba. Seega võib Eestis lühiajaliselt [...]

Go to Top